Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Starego miasta w Lipianach - rejon ul. Okrzei Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 08:37:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/145/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany- obręb Osetna działki nr 226, 227, 228, część dz. nr 197 oraz działka 187 (po wtórnym podziale - działki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4) nad jeziorem Będzin Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 08:33:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienie Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 08:27:00 dodanie dokumentu
Informacja ogólna o uchwalonych planach Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 08:23:42 dodanie dokumentu
Informacja o wyłożeniu spisu wyborców Agnieszka Kosiorek 2018-10-09 08:17:08 dodanie dokumentu
Szeląg Tomasz Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:20:18 dodanie dokumentu
Szałczyński Krzysztof Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:19:59 dodanie dokumentu
Rębacz Piotr Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:19:33 dodanie dokumentu
Przybylski Mariusz Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:18:04 dodanie dokumentu
Przeździak Zbigniew Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:17:34 dodanie dokumentu
Możdżeń Iwona Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:16:54 dodanie dokumentu
Klimkiewicz Teresa Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:14:53 dodanie dokumentu
Janik Dariusz Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:14:24 dodanie dokumentu
Ignasiak Stanisław Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:14:12 dodanie dokumentu
Golinowski Józef Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:13:47 dodanie dokumentu
Gołębiowska Danuta Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:13:15 dodanie dokumentu
Ciszewska Marta Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:12:42 dodanie dokumentu
Chrobrowski Dariusz Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:12:17 dodanie dokumentu
Biernacki Mirosław Agnieszka Kosiorek 2018-10-08 11:11:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-05 13:08:11 dodanie dokumentu
Wykaz Agnieszka Kosiorek 2018-10-05 12:23:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Lipiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-05 10:54:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Lipiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-05 10:52:51 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 11:26:26 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 11:25:05 edycja dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 11:24:35 dodanie dokumentu
Formularz - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 11:22:42 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatu, sejmiku województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 09:28:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/293/2018 Rady miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 09:18:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/292/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 09:12:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/290/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 09:10:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/289/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego udziałów w dziłkach zabudowanych oznaczonych numerami 41/1 oraz 44 obręb Żarnowo gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 09:08:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 09:06:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/284/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 08:57:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/283/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 08:55:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-10-02 08:51:17 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-01 12:55:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-10-01 12:54:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023" Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 11:11:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023" Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 11:10:58 dodanie dokumentu