Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Działki niezabudowane położone w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przetargi odbędą się w dniu 21 listopada 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-10-17 14:26:52 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-10-17 13:45:53 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach - pracownik ds. budownictwa i planowania przestrzennego. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31.10.2017 r. do godz. 15.00 Agnieszka Kosiorek 2017-10-17 13:32:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach - pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31.10.2017 r. do godz. 15.00 Agnieszka Kosiorek 2017-10-17 13:30:27 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-10-16 14:13:49 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Agnieszka Kosiorek 2017-10-16 14:12:27 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2017-10-16 14:10:41 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Lipianach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-10-16 14:10:06 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Kosiorek 2017-10-16 14:07:58 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-10-16 14:06:28 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 1400 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-10-13 07:16:33 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe pn. "Usunięcie drzewa (w tym wywrotów oraz złomów) z terenu gminnego wraz z pozyskaniem drewna" Agnieszka Kosiorek 2017-10-11 13:49:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Lipian z dnia 4 października 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym Agnieszka Kosiorek 2017-10-10 10:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-10-10 10:46:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-10-10 10:45:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 21 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-10-10 10:42:57 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany - październik Agnieszka Kosiorek 2017-10-06 12:33:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lipianach za święto przypadające w sobotę Agnieszka Kosiorek 2017-10-06 10:40:19 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-10-05 08:44:31 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2017-10-05 08:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-10-05 08:36:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 303/2 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-10-05 08:34:27 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji projektu na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-10-02 10:14:47 dodanie dokumentu
Protokół nr XXIX/2017 Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 18 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-09-29 09:35:02 dodanie dokumentu
Protokół nr XXVIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 26 czerwca 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-09-29 09:33:51 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-09-29 08:05:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 20 obręb 2 m. Lipiany stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-29 07:52:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-29 07:50:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-29 07:48:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-29 07:47:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 14:37:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 14:37:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 14:35:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wnieobowzięcia NMP w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 14:33:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 14:17:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Lipiany, a Gminą Pyrzyce Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 14:14:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regualminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 14:04:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 13:43:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipiany i jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 13:39:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 13:32:14 dodanie dokumentu