Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Gminny Zakład Komunalny w Lipianach informuje o nowych stawkach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązują od 11.07.2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 11:00:22 edycja dokumentu
Gminny Zakład Komunalny w Lipianach informuje o nowych stawkach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązują od 11.07.2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 10:33:26 dodanie dokumentu
Gminny Zakład Komunalny w Lipianach Informuje o nowych stawkach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązują od 11.07.2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 10:32:58 dodanie dokumentu
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Lipiany na obiektach zarządzanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o. na okres 3 lat z Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 10:22:24 dodanie dokumentu
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Lipiany na obiektach zarządzanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o. na okres 3 lat z Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 10:21:12 dodanie dokumentu
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 10:18:55 dodanie dokumentu
Przydatność wody w Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 10:14:39 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 10:13:47 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 10:13:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/291/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 09:45:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/288/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 09:43:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 wrzesnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 09:41:21 dodanie dokumentu
Program współpracy na 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 09:39:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/286/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Kosiorek 2018-09-28 09:38:44 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-27 14:40:37 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXVIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 28 czerwca 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-09-26 07:30:12 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXVII/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 29 maja 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-09-26 07:29:23 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2018-09-25 11:14:56 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Agnieszka Kosiorek 2018-09-25 10:12:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 Agnieszka Kosiorek 2018-09-25 10:12:04 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 Agnieszka Kosiorek 2018-09-25 10:11:43 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach bez głosowania w okręgach wyborczych nr 3, 10, 15 Agnieszka Kosiorek 2018-09-25 10:10:36 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Lipiany z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-25 10:09:16 usunięcie dokument
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników wyborczy komitetów wyborczych kandydatów do komisji obwodowych oraz o terminie losowania zgłoszonych kandydatów. Agnieszka Kosiorek 2018-09-24 13:39:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:53:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:51:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:50:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umów dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:48:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:38:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:37:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:31:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży handlowej i gastronomicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:29:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:14:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 13:09:56 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:48:48 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:46:54 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:42:59 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:41:08 dodanie dokumentu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:39:52 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:38:29 dodanie dokumentu