Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do zespołu do spraw szacowania strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowiecką Agnieszka Kosiorek 2018-04-11 08:03:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-04-11 08:01:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-04-11 07:59:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-04-11 07:58:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym Agnieszka Kosiorek 2018-04-11 07:56:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Agnieszka Kosiorek 2018-04-11 07:55:07 dodanie dokumentu
Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Agnieszka Kosiorek 2018-04-10 13:08:36 dodanie dokumentu
Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskim Agnieszka Kosiorek 2018-04-10 13:06:42 usunięcie dokument
Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskim Agnieszka Kosiorek 2018-04-10 13:03:10 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-04-10 12:59:27 edycja dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-04-10 10:05:14 dodanie dokumentu
Wyniki konkursu na stanowisko z-cy kierownika SPZOZ w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-04-06 12:43:14 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 04.04.2018 r. o godzinie 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-04-06 11:45:18 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-04-06 10:16:40 edycja dokumentu
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-04-06 09:12:22 edycja dokumentu
Oferta Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Moja Młodość" Agnieszka Kosiorek 2018-04-06 09:11:46 edycja dokumentu
Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-04-06 09:02:08 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-04-05 14:53:33 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-04-05 14:46:42 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-04-05 14:35:19 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-04-05 14:32:56 edycja dokumentu
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-04-05 13:41:42 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXV/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 27 lutego 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:59:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVI/253/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:55:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:53:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:51:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/259/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie terenu działki nr 7 (obręb 2 m. Lipiany) położonej przy ul. Lipowej Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/258/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:45:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/258/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:45:22 dodanie dokumentu
Program ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:42:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/257/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:40:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/256/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy infrastruktury technicznej Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:36:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:31:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:28:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:24:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 11:23:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu dz. nr ewid. 144 i 69/5 obręb 3 Lipiany przy ul. Myśliborskiej 2 w Lipianach" Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 10:44:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 10:20:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, SPZOZ oraz gospodarki pozabudżetowej Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 10:10:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, SPZOZ oraz gospodarki pozabudżetowej Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 10:09:31 usunięcie dokument