Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-08-24 14:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-08-24 14:45:33 dodanie dokumentu
Załatwianie spraw Agnieszka Kosiorek 2017-08-21 12:08:58 edycja dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Osetna Małgorzata Kuczyńska 2017-08-18 13:23:35 edycja dokumentu
Zakup i montaż separatora wraz z wykonaniem typowego wylotu odprowadzającego ścieki opadowe. Małgorzata Kuczyńska 2017-08-18 13:23:22 edycja dokumentu
Zakup i montaż separatora wraz z wykonaniem typowego wylotu odprowadzającego ścieki opadowe. Małgorzata Kuczyńska 2017-08-18 13:19:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" Agnieszka Kosiorek 2017-08-18 13:13:10 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.450.000 PLN dla Gminy Lipiany" Małgorzata Kuczyńska 2017-08-17 14:32:46 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-08-17 08:37:44 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-08-17 08:37:07 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-08-17 08:35:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienie o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 75 oraz 78/17 obręb 1 Lipiany" Agnieszka Kosiorek 2017-08-16 13:24:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Lipia z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2017-08-16 09:24:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-08-16 09:23:08 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Derczewku Agnieszka Kosiorek 2017-08-11 11:34:40 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mironowie Agnieszka Kosiorek 2017-08-11 11:34:09 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2017-08-11 11:33:49 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowicach Agnieszka Kosiorek 2017-08-11 11:33:25 dodanie dokumentu
Mariola Dębecka - Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-08-10 14:51:11 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-08-10 13:16:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:34:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:34:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:34:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:32:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:31:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:28:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:27:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Lipian z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:25:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie odpisania należności przedawnionych Agnieszka Kosiorek 2017-08-09 14:20:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Agnieszka Kosiorek 2017-08-08 13:21:57 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Agnieszka Kosiorek 2017-08-08 13:20:30 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów Agnieszka Kosiorek 2017-08-08 13:19:52 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Agnieszka Kosiorek 2017-08-08 13:19:09 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć Agnieszka Kosiorek 2017-08-08 13:18:21 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Agnieszka Kosiorek 2017-08-08 13:07:48 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Agnieszka Kosiorek 2017-08-08 13:07:08 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego Agnieszka Kosiorek 2017-08-08 13:05:29 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Osetna Małgorzata Kuczyńska 2017-08-04 14:20:46 edycja dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Osetna Małgorzata Kuczyńska 2017-08-04 14:20:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "budowa sieci wodociągowej na działkach Nr 75 oraz 78/17, obręb 1 Lipiany" Katarzyna Kacperska 2017-08-04 13:35:11 dodanie dokumentu