Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała w sprawie Statutu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:33:38 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:32:04 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego udziałów w działkach zabudowanych oznaczonych numerami 41/1 oraz 44 obręb Żarnowo gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:30:10 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 12:26:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Lipian z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 07:53:50 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Lipian z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-20 07:53:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Lipiany z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-19 15:10:53 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipian. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-09-19 15:06:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-19 11:01:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-18 13:21:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-18 13:19:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Lipianach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-18 13:19:18 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji Programu na 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-18 10:19:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:26:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:26:35 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:26:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:25:51 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-17 11:24:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-09-14 12:46:12 dodanie dokumentu
Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach - Pożegnanie Lata Agnieszka Kosiorek 2018-09-14 10:40:50 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Małgorzata Kuczyńska 2018-09-13 15:04:28 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Małgorzata Kuczyńska 2018-09-13 14:59:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 17:14:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 17:13:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 17:12:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 17:10:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 17:10:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wybory Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 17:09:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 17:08:21 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-09-12 13:16:41 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego Agnieszka Kosiorek 2018-09-10 17:39:08 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach w zakresie mikrobiologicznym Agnieszka Kosiorek 2018-09-05 13:30:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-09-04 14:35:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-09-04 14:34:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-08-31 12:18:06 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mironowie i Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2018-08-31 09:57:21 dodanie dokumentu
Projekt programu na 2019 r. Agnieszka Kosiorek 2018-08-31 09:54:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podjecia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019" Agnieszka Kosiorek 2018-08-31 09:50:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 12:01:45 dodanie dokumentu
Założenia na 2019 rok Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 11:56:53 dodanie dokumentu