Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 12:35:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 12:34:57 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 w tym: usuwanie , łagodzenie śliskości i odśnieżanie Agnieszka Kosiorek 2017-11-21 10:04:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;"Przebudowie istniejącej sieci wodociągowej, na działkach nr 164/4, 164/5, 195 oraz części działki nr 349 obręb Nowogródek Pomorski" Agnieszka Kosiorek 2017-11-21 08:35:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:40:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:40:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:48:33 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:44:44 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:43:20 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:41:38 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:40:06 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:36:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyników naboru w sprawie przyznania dotacji dla spółek wodnych oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 13:34:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 13:14:58 dodanie dokumentu
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 13:09:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:23:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:22:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 27/2 obręb Mielęcinek gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:19:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-11-16 10:18:14 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2017-11-15 14:30:36 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na "Dostawę 190 szt. opraw oświetleniowych do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach z opcją najmu" Agnieszka Kosiorek 2017-11-15 14:08:09 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego; działka niezabudowana nr 198/3 o pow. 1.128 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 13:26:47 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego; działka niezabudowana nr 198/3 o pow. 1.128 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 13:25:45 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego; działka niezabudowana nr 198/3 o pow. 1.128 m 2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 13:23:37 dodanie dokumentu
Stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 08:11:10 dodanie dokumentu
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw Agnieszka Kosiorek 2017-11-13 08:10:29 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-11-07 14:43:19 edycja dokumentu
Protokół nr XXX/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 26 września 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-11-07 14:32:01 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO CZWARTYCH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-06 12:00:55 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO CZWARTYCH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-06 11:59:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu z tytułu części dzierżawy działki nr 1/3 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-02 07:50:00 edycja dokumentu
Program współpracy na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:22:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:20:44 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:18:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:17:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:15:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:13:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-10-31 13:11:36 dodanie dokumentu