Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-06-12 08:42:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy "STAL" Agnieszka Kosiorek 2018-06-12 08:40:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-06-12 08:30:41 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-06-08 13:59:10 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 14:43:17 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 12:38:58 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 12:36:26 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 12:34:13 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 11:16:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 08:57:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 08:57:18 dodanie dokumentu
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 08:09:01 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 08:07:11 edycja dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2018-06-06 07:26:17 edycja dokumentu
Protokół nr XXXVI/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 26 marca 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:14:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/265/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Nowoczesny OPS Lipiany" Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:13:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/264/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:10:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/263/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany dla Stowarzyszenia "Dobre Przedszkole" Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:07:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/262/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:05:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:01:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 09:56:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXXXIII.260.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Agnieszka Kosiorek 2018-05-29 14:45:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr CXXXIII.260.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Agnieszka Kosiorek 2018-05-29 14:44:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu, działki nr ewid. 144 i 69/5 obręb Lipiany 3, przy ul. Myśliborskiej 2 w Lipianach" Agnieszka Kosiorek 2018-05-28 13:23:40 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Działka nr 20 o pow. 241 m 2 położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Lipowej. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-05-25 10:38:00 dodanie dokumentu
Dariusz Janik Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:23:11 dodanie dokumentu
Dariusz Janik Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:21:49 usunięcie dokument
Krzysztof Szałczyński Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:14:21 dodanie dokumentu
Mariusz Przybylski Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:13:11 dodanie dokumentu
Teresa Klimkiewicz Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:10:39 dodanie dokumentu
Piotr Rębacz Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:09:36 dodanie dokumentu
Dariusz Chrobrowski Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:07:23 dodanie dokumentu
Tomasz Szeląg Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:05:57 dodanie dokumentu
Marta Ciszewska Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:04:17 dodanie dokumentu
Józef Golinowski Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:03:05 dodanie dokumentu
Iwona Możdżeń Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:01:31 dodanie dokumentu
Stanisław Ignasiak Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 13:00:23 dodanie dokumentu
Zbigniew Przeździak Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 12:58:53 dodanie dokumentu
Dariusz Janik Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 12:57:55 dodanie dokumentu
Mirosław Biernacki Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 12:55:32 dodanie dokumentu