Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zakup i montaż separatora wraz z wykonaniem typowego wylotu odprowadzającego ścieki opadowe. Małgorzata Kuczyńska 2017-08-03 13:06:58 edycja dokumentu
Zakup i montaż separatora wraz z wykonaniem typowego wylotu odprowadzającego ścieki opadowe. Małgorzata Kuczyńska 2017-08-03 13:06:05 edycja dokumentu
Zakup i montaż separatora wraz z wykonaniem typowego wylotu odprowadzającego ścieki opadowe. Małgorzata Kuczyńska 2017-08-03 13:05:38 dodanie dokumentu
"Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Ośrodka Edukacyjno _Rehabilitacyjno _ Wychowawczego w Nowielinie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Puchatek" w Nowielinie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w dni nauki szkolnej." Małgorzata Kuczyńska 2017-07-26 14:39:37 dodanie dokumentu
Ciszewska Marta Agnieszka Kosiorek 2017-07-21 12:40:18 edycja dokumentu
Ciszewska Marta Agnieszka Kosiorek 2017-07-21 12:40:04 usunięcie załacznika
sprawozdania budżetowe za II kwartał Agnieszka Kosiorek 2017-07-20 10:51:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/244/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipiany na rok 2014 Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 14:29:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2015 Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 14:24:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2015 Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 14:23:28 edycja dokumentu
WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 10:58:48 dodanie dokumentu
Porządek nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 18 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 08:37:29 edycja dokumentu
Porządek nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 18 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 08:37:05 edycja dokumentu
Porządek nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 18 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 08:35:31 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 08:29:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 08:27:41 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 08:17:31 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowicach Agnieszka Kosiorek 2017-07-17 08:16:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-07-07 07:56:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-07-07 07:55:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Lipian z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego Agnieszka Kosiorek 2017-07-07 07:53:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-07-07 07:47:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipiany na lata 2017-2023" Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 14:43:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 164/2012 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 12:36:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 12:14:16 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 11:02:35 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 11:01:59 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 11:01:12 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 11:00:35 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 11:00:04 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 10:58:47 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 10:57:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach fiskalnych Agnieszka Kosiorek 2017-07-06 10:52:16 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 10:47:09 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 10:42:34 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:42:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Lipian w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trawników Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:39:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:37:28 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:34:38 edycja dokumentu
Uchwała XXVIII/200/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:33:32 dodanie dokumentu