Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30 czerwca 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 11:48:53 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz SPZOZ Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 11:45:54 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 11:42:46 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 11:42:17 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 11:31:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCXV.555.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 11:28:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podania numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego Agnieszka Kosiorek 2018-08-27 10:17:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:52:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:48:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:37:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:36:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:34:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:27:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:24:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:22:59 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:22:29 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:22:18 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:21:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszka Kosiorek 2018-08-24 08:14:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 11:14:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:44:09 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/254/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:43:57 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/255/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:42:39 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:41:41 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:38:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/255/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:29:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/254/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:23:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:01:58 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowicach Agnieszka Kosiorek 2018-08-20 14:06:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-08-16 11:38:54 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" Agnieszka Kosiorek 2018-08-16 11:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-08-14 11:45:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-08-14 10:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Lipian z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-13 13:35:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany"- UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA Agnieszka Kosiorek 2018-08-13 12:51:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-08-09 13:13:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-08-09 13:11:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-08-08 12:09:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-08-08 12:06:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-08-08 12:03:06 dodanie dokumentu