Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-01-30 14:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-01-30 14:38:58 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Działka niezabudowana położona w obrębie Dębiec gm. Lipiany oznaczona numerem 92/2. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19. Agnieszka Kosiorek 2018-01-23 13:13:48 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Kosiorek 2018-01-19 14:35:28 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany- styczeń Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 14:26:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wycofania wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:28:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:26:37 dodanie dokumentu
Zarzadzenie nr 126/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:25:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:23:24 dodanie dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:59:22 edycja dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:58:33 edycja dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:57:45 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 14:43:14 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny obowiązujący od 01.01.2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 13:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 13:49:03 dodanie dokumentu
Bilans łączny Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:15:25 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:15:08 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:14:44 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:14:17 dodanie dokumentu
Zmiany w funduszu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:13:58 dodanie dokumentu
Bilans łączny Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:13:20 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:12:19 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:11:44 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:11:12 dodanie dokumentu
Zmiany w funduszu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:09:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierownikow i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Lipiany i ich zastępców Agnieszka Kosiorek 2018-01-05 13:02:55 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. w obszarze " Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i w obszarze turystyki i krajoznawstwa Agnieszka Kosiorek 2018-01-05 12:58:39 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 14:20:48 edycja dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 11:07:16 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 11:06:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 08:45:22 dodanie dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 08:42:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 08:41:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/6 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-01-04 08:36:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/5 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:47:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:46:01 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:41:31 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU CZWARTYCH ROKOWAŃ przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 07 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:40:10 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 12.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:39:12 dodanie dokumentu