Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:49:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/229/2017 rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:46:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:45:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:43:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:41:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2099 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielnia tych ulg Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:39:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regualminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 08:02:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-30 11:29:36 usunięcie dokument
Protokół nr XXXI/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 26 października 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-11-30 09:02:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-30 08:32:57 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-28 10:35:42 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2017-11-28 10:35:14 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 12:48:29 edycja dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. , w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 r. r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 10:03:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:38:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:37:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:37:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 78/4 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:25:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:24:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2017 r. uchylenie zarządzeń Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:23:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach, w zakresie prowadzenia bieżącej działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:20:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:20:58 dodanie dokumentu
rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:19:30 dodanie dokumentu
rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:15:05 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:14:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-11-23 13:12:37 dodanie dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. , w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 r. r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 15:07:14 edycja dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. , w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 r. r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 15:04:57 dodanie dokumentu
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 12:35:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Agnieszka Kosiorek 2017-11-22 12:34:57 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 w tym: usuwanie , łagodzenie śliskości i odśnieżanie Agnieszka Kosiorek 2017-11-21 10:04:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;"Przebudowie istniejącej sieci wodociągowej, na działkach nr 164/4, 164/5, 195 oraz części działki nr 349 obręb Nowogródek Pomorski" Agnieszka Kosiorek 2017-11-21 08:35:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:40:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:40:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 14:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:48:33 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:44:44 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:43:20 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:41:38 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg Agnieszka Kosiorek 2017-11-17 07:40:06 dodanie dokumentu