Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:31:47 dodanie dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:25:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:24:04 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:21:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:20:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:15:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2016 rok Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:13:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:10:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 29 maja 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 08:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 07:34:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-06-30 07:33:10 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2017-06-29 11:26:31 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2017-06-23 08:58:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury na rok 2016 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 12:46:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury na rok 2016 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 12:46:07 usunięcie załacznika
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 r. dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 12:17:06 edycja dokumentu
za rok 2016 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 08:37:39 edycja dokumentu
za rok 2016 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 08:37:29 dodanie dokumentu
za rok 2015 Agnieszka Kosiorek 2017-06-22 08:35:26 dodanie dokumentu
Godziny przyjęc Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 09:07:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Lipian z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 07:34:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Lipian z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trawników Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 07:32:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 07:29:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2017-06-21 07:26:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Lipian z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/073/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 14:22:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk "Orlik" w Lipianach przy ul. Lipowej 9 Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 14:21:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Lipian z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/073/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 14:19:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2016 rok Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 14:00:42 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:58:16 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:56:41 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:53:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:42:07 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023 Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:39:31 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:36:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:32:28 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pyrzyce Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 13:27:01 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe pn. "Usunięcie drzewa (wywrotu) gatunek dąb z terenu gminnego wraz z pozyskaniem drewna" Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 10:22:42 dodanie dokumentu
Protokół nr XXVI/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 25 kwietnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 07:21:32 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-06-14 07:16:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek ORANGE POLSKA S.A. Jagoda Oźmińska 2017-06-09 14:08:46 dodanie dokumentu