Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o nr ewid. 243 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-08-08 12:00:56 dodanie dokumentu
Powtórzony przetarg nieograniczony na: "Przebudowę drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna" UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA Agnieszka Kosiorek 2018-08-07 13:48:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Lipian z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-03 11:10:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-08-03 07:46:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej Agnieszka Kosiorek 2018-08-03 07:45:44 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 13:23:04 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 13:21:24 edycja dokumentu
Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 13:05:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 13:01:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 12:59:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 12:57:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Lipian z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 12:53:24 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W GRUNCIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 16 przy ul. Górnej. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-08-01 13:10:32 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Działka niezabudowana nr 198/2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-08-01 13:08:52 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Nieruchomość położona w obrębie Jedlice gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-08-01 13:07:11 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna - zamówienie z wolnej ręki Małgorzata Kuczyńska 2018-07-27 11:30:55 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:28:35 edycja dokumentu
Sprawozdania za II kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:28:22 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kw. Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:23:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:19:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:19:25 usunięcie załacznika
Przydatność wody z wodociągu w Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:18:59 dodanie dokumentu
Przydatność wody w Nowicach Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 08:45:00 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna Małgorzata Kuczyńska 2018-07-18 14:26:16 dodanie dokumentu
Artur Lipiski Agnieszka Kosiorek 2018-07-12 11:52:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-11 11:41:27 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 14:55:51 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 14:54:48 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 11:10:10 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 08:48:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 08:03:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:58:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:46:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:41:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:39:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części działki zabudowanej nr ewid. 7 obręb 2 m. Lipiany, będącej w użyczeniu Stowarzyszenia "Lipiański Klub Sportów Wodnych" Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:37:58 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-07-09 14:55:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-06 13:44:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 12:55:07 dodanie dokumentu