Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Agnieszka Kosiorek 2018-02-09 12:42:58 dodanie dokumentu
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Agnieszka Kosiorek 2018-02-09 12:41:53 dodanie dokumentu
Rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-02-06 10:44:25 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-02-02 10:38:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/239/2018 Rady Miejskiej w lipianach z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:21:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:19:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:11:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:09:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:08:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:06:49 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. w obszarze " Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego" Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 09:53:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-01-31 14:31:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Agnieszka Kosiorek 2018-01-31 14:29:39 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-01-31 09:35:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/241/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłaty targowe oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych Agnieszka Kosiorek 2018-01-31 09:23:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-01-30 14:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-01-30 14:38:58 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Działka niezabudowana położona w obrębie Dębiec gm. Lipiany oznaczona numerem 92/2. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19. Agnieszka Kosiorek 2018-01-23 13:13:48 dodanie dokumentu
Oferta Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Moja Młodość" Agnieszka Kosiorek 2018-01-19 14:35:28 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany- styczeń Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 14:26:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wycofania wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:28:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:26:37 dodanie dokumentu
Zarzadzenie nr 126/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:25:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:23:24 dodanie dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:59:22 edycja dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:58:33 edycja dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:57:45 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 14:43:14 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny obowiązujący od 01.01.2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 13:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-01-10 13:49:03 dodanie dokumentu
Bilans łączny Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:15:25 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:15:08 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:14:44 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:14:17 dodanie dokumentu
Zmiany w funduszu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:13:58 dodanie dokumentu
Bilans łączny Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:13:20 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:12:19 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Agnieszka Kosiorek 2018-01-08 11:11:44 dodanie dokumentu