Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Danuta Gołębiowska Agnieszka Kosiorek 2018-05-24 12:53:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem terenu z przeznaczeniem pod kontener budowlany na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:56:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:55:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:53:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:52:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-05-23 12:51:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 r. Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 13:53:57 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 12:20:55 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:36:14 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:16:08 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:14:36 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:13:06 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany dla Stowarzyszenia "Dobre Przedszkole" Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:10:05 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:07:49 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Nowoczesny OPS Lipiany" Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:06:12 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Nowoczesny OPS Lipiany" Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 08:05:53 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-05-18 07:59:42 dodanie dokumentu
Mariola Dębecka - Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:40:03 dodanie dokumentu
Ryszard Tański - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:38:38 dodanie dokumentu
Dorota Chrobrowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:35:57 dodanie dokumentu
Renata Kostkiewicz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:33:50 dodanie dokumentu
Jan Jurkiewicz - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:32:16 dodanie dokumentu
Iwona Tabor - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:30:13 dodanie dokumentu
Emilia Malkowska - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:22:04 dodanie dokumentu
Joanna Gryka - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:18:58 dodanie dokumentu
Jolanta Molińska- Wicka - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:15:15 dodanie dokumentu
Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Gminy Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:46:25 dodanie dokumentu
Katarzyna Walerowska - Skarbnik Gminy Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:44:34 dodanie dokumentu
Krzysztof Szabatowski - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:42:25 dodanie dokumentu
Jagoda Oźmińska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:39:14 dodanie dokumentu
Krzysztof Siemaszko - Główny specjalista Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:37:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 09:36:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 09:34:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 09:32:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 09:31:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz użyczenie- maj Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 08:28:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-05-11 14:56:53 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia - kwiecień Agnieszka Kosiorek 2018-05-11 12:45:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wyznaczenia terminu na zapoznanie się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia firmy Pro-Trailer sp. z o.o. polegającego na : "Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu dz. nr ewid. 144 i 69/5 obręb 3 Lipiany przy ul. Myśliborska 2 w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-11 11:38:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Lipiany w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Agnieszka Kosiorek 2018-05-10 11:57:30 dodanie dokumentu