Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:37:53 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:36:08 dodanie dokumentu
Plan pracy komisji na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:20:57 dodanie dokumentu
Plan pracy komisji na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:20:15 dodanie dokumentu
Plan pracy komisji na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:19:33 dodanie dokumentu
Plan pracy komisji na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:18:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:16:24 dodanie dokumentu
Plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:14:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 14:12:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-01-03 12:19:23 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2017-12-29 07:10:03 dodanie dokumentu
Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2017-12-27 08:20:46 dodanie dokumentu
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych Agnieszka Kosiorek 2017-12-27 08:19:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:49:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:48:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Powiat Pyrzycki Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:48:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:35:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:30:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przydziału oraz refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:25:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lipianach za święto przypadające w sobotę Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:22:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:19:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zapewnienia napoi pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:16:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:14:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:10:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 14:06:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zakończonego postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 09:20:35 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe na usługę dostarczenia Internetu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na potrzeby utrzymania trwałości projektu unijnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 09:17:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:32:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:30:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:29:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:28:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 grudnia 2017 r, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki nr 92/2 obręb Dębiec gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:26:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:24:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:23:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:22:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyników naboru w sprawie przyznania dotacji dla spółek wodnych oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji Agnieszka Kosiorek 2017-12-19 09:37:44 edycja dokumentu
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw Agnieszka Kosiorek 2017-12-19 07:11:06 dodanie dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. , w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 r. r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. Agnieszka Kosiorek 2017-12-18 14:20:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Agnieszka Kosiorek 2017-12-15 11:07:15 dodanie dokumentu
"Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie." OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Agnieszka Kosiorek 2017-12-14 09:35:54 dodanie dokumentu