Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:41:41 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:38:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/255/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:29:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/254/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:23:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Agnieszka Kosiorek 2018-08-23 09:01:58 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Nowicach Agnieszka Kosiorek 2018-08-20 14:06:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-08-16 11:38:54 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" Agnieszka Kosiorek 2018-08-16 11:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-08-14 11:45:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Kosiorek 2018-08-14 10:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Lipian z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-13 13:35:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany"- UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA Agnieszka Kosiorek 2018-08-13 12:51:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-08-09 13:13:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-08-09 13:11:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-08-08 12:09:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-08-08 12:06:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-08-08 12:03:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o nr ewid. 243 obręb 2 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-08-08 12:00:56 dodanie dokumentu
Powtórzony przetarg nieograniczony na: "Przebudowę drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna" UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA Agnieszka Kosiorek 2018-08-07 13:48:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Lipian z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-03 11:10:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-08-03 07:46:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej Agnieszka Kosiorek 2018-08-03 07:45:44 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 13:23:04 edycja dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 13:21:24 edycja dokumentu
Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 13:05:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 13:01:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 12:59:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 12:57:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Lipian z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-08-02 12:53:24 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W GRUNCIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 16 przy ul. Górnej. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-08-01 13:10:32 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Działka niezabudowana nr 198/2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-08-01 13:08:52 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Nieruchomość położona w obrębie Jedlice gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-08-01 13:07:11 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna - zamówienie z wolnej ręki Małgorzata Kuczyńska 2018-07-27 11:30:55 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:28:35 edycja dokumentu
Sprawozdania za II kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:28:22 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kw. Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:23:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:19:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:19:25 usunięcie załacznika
Przydatność wody z wodociągu w Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 11:18:59 dodanie dokumentu
Przydatność wody w Nowicach Agnieszka Kosiorek 2018-07-20 08:45:00 dodanie dokumentu