Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


Zarządzenie Nr 19/2004

Burmistrza Lipian

z dnia 30 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust 1 pkt 1 i art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45 poz. 39, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach Nr X/88/04 z dnia 24 lutego 2004 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13.400 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 13.400 zł w tym:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.000 zł

§ 6310 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6.400 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.400 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 9.400 zł w tym:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

§ 4120 - 84 zł,

§ 5210 - 576 zł,

§ 4300 - 2.260 zł,

§ 4410 - 80 zł,

§ 6060 - 6.400 zł,

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 - 4.000 zł.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrz Nr 19/2004 z 30.04.2004

6 400

Treść

Dział

Rozdział

§

Dochody zwiększenie

Wydatki zwiększenie

I. Pomoc społeczna

852

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85212

2010

3 000

0

6310

0

85214

2010

4 000

0

Razem

13 400

0

Razem Urząd Miejski

13 400

0

Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej

0 0 0 0

I. Pomoc społeczna

852

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85212

4120

0

84

1210

576

4300

2 260

4410

80

6060

6 400

85214

3110

0

4 00

Razem

0

13 400

Razem OPS

13 400

13 400

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 14-05-2004 14:09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 14-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 14-05-2004 14:09:29