Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 33/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


Zarządzenie Nr 33/2004

Burmistrza Lipian

z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45 poz. 39, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach Nr X/88/04 z 24 lutego 2004r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 561.711 zł z tego:

Dział 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.650 w tym:

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.300 zł

Rozdział 75113 - wybory do parlamentu europejskiego

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.350 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.200 zł w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.200 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 552.861 zł w tym:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 529.185 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23.676 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 561.711 zł z tego:

Dział 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.650 zł w tym:

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda

§ 3030 - 2.451 zł

§ 4110 - 63 zł

§ 4120 - 9 zł

§ 4210 - 1.128 zł

§ 4300 - 437 zł

§ 4410 - 212 zł

Rozdział 75113 - wybory do parlamentu europejskiego

§ 4110 - 104 zł

§ 4120 - 15 zł

§ 4210 - 1.881 zł

§ 4300 - 750 zł

§ 4410 - 600 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.200 zł w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§ 3240 - 1.200 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 9.400 zł w tym:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 - 517.636 zł

§ 4010 - 6.408 zł

§ 4110 - 1.146 zł

§ 4120 - 158 zł

§ 4210 - 1.900 zł

§ 4300 - 1.937 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 - 23.676 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 10.019 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 10.019 zł w tym:

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.019 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.019 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 10.019 zł w tym:

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3310 - 10.019 zł

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarz Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 33/2004 z dnia 31.05.2004

Jednostka realizująca : Urząd Miejski

Treść

Dział

Rozdział

§

Dochody zwiększenie

Wydatki zwiększenie

I. Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

-

-

-

-

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie

- wybory do parlamentu europejskiego

-

75109

2010

4 300

0

3030

0

2 451

4110

0

63

4120

0

9

4210

0

1 128

4300

0

437

4410

0

212

75113

2010

3 350

0

4110

0

104

4120

0

15

4210

0

1 881

4300

0

750

4410

0

600

Razem

-

-

-

7 650

7 650

II. Oświata i wychowanie

801

-

-

-

-

- szkoły podstawowe

-

80101

2030

1 200

0

Razem

-

-

-

1 200

0

III. Pomoc społeczna

852

-

-

-

-

- świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

-

85212

2010

529 185

0

85214

2010

23 676

0

Razem

-

-

-

552 861

0

Razem Urząd Miejski

-

-

-

561 711

7 650

Jednostka realizująca : Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Oświata i wychowanie

801

-

-

-

-

- szkoły podstawowe

-

80101

3240

0

1 200

Razem

-

-

-

0

1 200

II. Pomoc społeczna

852

- świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

85212

3110

0

517 636

4010

0

6 408

4110

0

1 146

4120

0

158

4210

0

1 900

4300

0

1 937

85214

3110

0

23 676

Razem

-

-

-

0

552 861

Razem OPS

-

-

-

0

554 061

Ogółem budżet

-

-

-

561 711

561 711

Jednostka realizująca : Urząd Miejski

Treść

Dział

Rozdział

§

Dochody zwiększenie

Wydatki zwiększenie

I. Pomoc społeczna

852

-

-

-

-

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

85216

2010

10 019

0

Razem Urząd Miejski

-

-

-

10 019

0

Jednostka realizująca : Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Dział

Rozdział

§

Dochody zwiększenie

Wydatki zwiększenie

I. Pomoc społeczna

852

-

-

-

-

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

85214

3110

0

10 019

Razem OPS

-

-

-

0

10 019

Ogółem Budżet

-

-

-

10 019

10 019

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 22-06-2004 12:41:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 22-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 22-06-2004 12:41:58