Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 46/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenie układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 46/2004

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia l O sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, pow. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr X/88/04 z 24 lutego 2004 roku zarządza się co następuje: § l. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112.717 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 112.287 zł w tym ;

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.249 zl.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin) 100.038 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 430 w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin) 430 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112.717 zł z tego:

Dział 801 - Oświata i wychowanie 430 zł w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§ 3240 - 430 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 112.287 zł w tym ;

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§3110-12.004 zł

§4010-150 zł

§4110-26 zł

§4120-4 zł

§4210-65 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§3110-100.038 zł.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 77.538 z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 77.538 w tym ;

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77.538 zł. § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.538 z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 77.538 zł w tym ;

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§3110-77.538 zł

§ 5.Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 6-Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006 13:45:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006 13:45:16