Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 47/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 47/2004

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 10 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz.1611. Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, pow. 177, Nr 93, poz.890. Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr X/88/04 z 24 lutego 2004 roku zarządza się co następuje:

§ l. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 45.116 zł w tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 72 z tego;

Rozdział 01095 - pozostała działalność

§ 4300 - 60

§ 4430- 12 zł

Dział 600 - Transport i łączność 600 zł z tego;

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne;

§ 4300 - 600 zł

Dział 630 - Turystyka 5.000 zł z tego;

Rozdział 63095 - pozostała działalność

§ 4270 - 5.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 11.320 zł z tego;

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4010-11.200 zł Rozdział 75095 - pozostała działalność

§ 4430 - 120 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 34 zł z tego;

Rozdział 75113 - wybory do parlamentu europejskiego

§4110-24 zł

§4120-3 zł

§4410-7 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.510 zł z tego;

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4210-4.410 zł § 4430 - 100 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 5 zł z tego;

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; § 4430 - 5 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 8.000 zł z tego;

Rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

§3110-8.000 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 3.780 w tym Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§4010-1.400 zł

§ 4300 - 1.500 zł §4410-80 zł Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej §4210-750 zł Rozdział 85295 - pozostała działalność

§3110-50 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500 z tego Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 4210-1.500 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 65 z tego; Rozdział 92195 -pozostał działalność §4110-65 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 10.230 zł z tego; Rozdział 92601 - obiekty sportowe § 4270 - 80 Rozdział 92695 - pozostał działalność § 2630 - 10.150 zł § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 45.116 zł w tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 72 zl z tego;

Rozdział 01095 - pozostała działalność §4410-72 zł

Dział 600 - Transport i łączność 600 z tego;

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne;

§4430-600 zł Dział 630 - Turystyka 5.000 zł z tego;

Rozdział 63095 - pozostała działalność

§4260-2.000 zł §4300-3.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 11.320 z tego;

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 3020 - 11.200 zł Rozdział 75095 - pozostała działalność

§4110-105 zł

§4120-15 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 34 zł z tego;

Rozdział 75113 - wybory do parlamentu europejskiego

§4210-34 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.510 z tego;

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4120-10 zł §4300-4.500 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego 5 zł z tego; Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; § 4300 - 5 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 8.000 zł z tego;

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§43 00-7.000 zł

§ 4430 - 1.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 3.780 w tym ; Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§4110-1.400 zł §4210-1.580 zł Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§4300-600 zł

§ 4430 -140 zł § 4580 - 10

Rozdział 85295 - pozostała działalność

§ 4300 - 50

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500 zł z tego Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 4300 - 1.500 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 65 zł

Rozdział 92195 - pozostała działalność §4110-65 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 10.230 zł z tego;

Rozdział 92601 - obiekty sportowe §4210-80 zł Rozdział 92695 - pozostała działalność

§3030-2.000 zł

§4110-150 zł

§4210-3.000 zł

§4300-5.000 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006 13:45:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006 13:45:34