Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 57/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 57/2004

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie; zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 39, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz.1611. Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291 ) zarządza się co następuje:

§ l. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.648 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 10.648 zł w tym ;

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.648 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.648 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 10.648 zł w tym;

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

§3110-10.435 zł

§4010 - 130 zł,

§4110- 22 zł,

§ 4120 - 3 zł,

§ 4300 - 58 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrz 57/2004 z 2004-09-28

Jednostka realizująca ; Urząd Miejski

ąca; U rżą

d Mię

ski

Treść

Dział

Rozdział

§

Dochody zwiększenie

Wydatki zwiększenie

I Pomoc społeczna

852

- świadczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

2010

10648

0

Razem

10648

0

Razem Urząd Miejski

10648

0

Jednostka realizująca ; Ośrodek Pomocy Społecznej

I Pomoc społeczna

852

- świadczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85278

3110

0

10435

4010

0

130

4110

0

22

4120

0

3

4300

0

58

Razem

0

10648

Razem OPS

0

10648

Ogółem Budżet

10648

10648


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006 13:49:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006 13:49:26