Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 59/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 59/2004

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, pow. 177, Nr 93, poz.890. Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr X/88/04 z 24 lutego 2004 roku zarządza się co następuje: § l. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 131.871 zł z tego:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 955 tego:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

§4430-29 zł

Rozdział 01095 - pozostała działalność

§ 4300 - 926 zł

Dział 600 - Transport i łączność 15.000 zł z tego:

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

§4810-10.000 zł Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

§4210-5.000 zł Dział 630 - Turystyka 2.605 zł z tego:

Rozdział 63095 - pozostała działalność

§ 4270 - 2605 zł Dział 710- Działalność usługowa 1.200 zł z tego:

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 -1.200 zł Dział 750 Administracja publiczna 13.850 zł z tego:

Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4410- 400zł

§ 4420 - 500 zł

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4270 - 5.150 zł

§ 4420 - 1.500 zł

§ 4430 - 3.300 Rozdział 75095 - pozostała działalność § 4430 - 3.000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.078 z tego:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

§3020-2.000 zł

§ 4040 - 78

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.000 z tego:

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4210-1.000 zł

§ 6060 -1.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 44.300 zł z tęgo:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§4240- 3.000 zł §4810-30.000 zł Rozdział 80110 - gimnazja §4300-3.000 zł Rozdział 80130 - szkoły zawodowe §4300-8.000 zł Rozdział 80145 - komisje egzaminacyjne §4410-300 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 18.098 zł z tego:

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne

§ 4270 -15.000 zł §4280- 3.000 Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4040 - 98 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 11.615 zł w tym: Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§4010-500 zł § 4300 - 105 Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone) § 4410 - 350 Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) §4010-660 zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze §3110-10.000 zł Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.640 z tego:

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami § 4300 - 3.000 Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4300 - 2.000 zł

Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych §4210-300 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność

§4010- 3.500 zł §4110-840 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.680 zł z tego:

Rozdział 92195 - pozostał działalność §4210-1.680 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 8.850 zł z tego: Rozdział 92695 - pozostał działalność § 2630 - 8.850

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 131.871 zł w tym: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 955 zł z tego:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

§ 4300 - 29 zł

Rozdział 01095 - pozostała działalność § 4210 - 915 zł

§4410-11 zł Dział 600 - Transport i łączność 5.000 z tego: Rozdział 60016 drogi publiczne gminne §4110-290 zł

§4300-4.710 zł Dział 630 - Turystyka 2.605 z tego: Rozdział 63095 - pozostała działalność §4110-405 zł

§4300-2.200 zł

Dział 710- Działalność usługowa 1.200 zł z tego:

Rozdział 71035 - cmentarze -

§ 4300 -1.200 zł

Dział 750 Administracja publiczna 13.850 z tego: Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4210-600 zł

§ 4300 - 300 zł

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4210-3.000 zł § 4300 - 4.150 zł

§4410-2.800 zł Rozdział 75095 - pozostała działalność

§4210-500 zł

§4300-2.500 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.078 z tego:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne §4010-78 zł §4210-1.868 zł

§4430-2 zł Rozdział 75414 - obrona cywilna §4210-130 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.000 z tego:

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4300 - 2.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 44.300 zł z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe (w tym 15.000 zł z rezerwy celowej)

§4010-15.000 zł

§4210-3.000 zł

§ 4260 - 2.000 zł § 4300 - 2 zł Rozdział 80110 - gimnazja §4210-2.000 zł Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące (w tym 15.000 zł z rezerwy celowej)

§4010-15.000 zł

§4210-2.000 zł

§ 4260 - 2.000 zł

§4300-3.000 zł Rozdział 80145 - komisje egzaminacyjne §4300-298 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 18.098 zł z tego:

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne

§4210-15.000 zł

§4300-3.000 Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4010 - 98 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 11.615 zł w tym: Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §4110- 500 zł §4210-4 zł § 4430 - 101

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)

§4210-350 zł Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)

§ 3020 - 180 zł

§4280-30 zł § 4300 - 450Rozdział 85295 - pozostała działalność §3110-10.000 zł Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.640 zł z tego:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4210-24 zł

§4300-300 zł Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§4260-5.500 zł

Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§4300-300 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność

§4120-75 zł

§4210-465 zł

§ 4300 - 1.976 zł

§ 6050 - 1.000 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.680 zł z tego:

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (z rezerwy celowej 10.000 zł)

§ 2650 - 10.000 Rozdział 92195 - pozostała działalność

§ 4300 -1.680 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 8.850 z tego:

Rozdział 92695 - pozostała działalność

§3030-2.020 zł

§4110-300 zł

§4210-2.940 zł

§ 4280 - 560 zł

§ 4300 - 2.200 zł

§ 4430 - 830 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 4. Zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 600 Transport i łączność

dokonuje się po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Miejskiej ds. budżetu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Dyrektorowi Zespołu Szkól oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:24:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:24:50