Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 60/2004 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych


ZARZĄDZENIE NR 60/2004 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz § l ust. l, § 2, § 3 i § 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr X/77/99 z 22 września 1999 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipiany z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego

uprawnionych

zarządza się, co następuje:

§ l. Umarza się kwotę 4.636,90 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i 90/100) stanowiącą odsetki od należność z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany oddanych w wieczyste użytkowanie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipianach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:25:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:25:21