Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 69/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 69/2004 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, zm. Dz. U. Nr 45, póz. 39, Nr 65 póz. 594, Nr 166 poz.1611, Nr 189, póz. 1851) zarządza się co następuje: § l. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 203.739 z tego:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - pozostała działalność

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin 150 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 203.589 zł w tym ;

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 134.921 zł. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 68.668 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 101.334 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 101.334 zł w tym ;

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.931 zł.

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin 24.73 5 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 68.668 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 101.334 zt z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 101.334 zł w tym: Rozdział 8521,4 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 32.666 zł

§3110-7.931 zł (zlecone)

§3110-24.73 5 zł (własne)

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej ( zadania zlecone) 68.668 zł §4010-51.336 zł, §4040-7.150 zł

§4110-9.002 zł

§4120 -1.180 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 203.739 z tego: Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80195 - pozostała działalność §4300-l 50 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 203.589 zł w tym:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 134.921 zł

§3110-132.222 zł

§4010 - 1.579 zł,

§4110- 343 zł,

§ 4120 - 48 zł,

§ 4210 - 229 zł,

§ 4300 - 500 zł,

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) 68.668 zł

§4010 -51.336 zł,

§4040-7.150 zł,

§4110-9.002 zł,

§4120 -1.180 zł,

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwaniuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:29:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:29:39