Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 72/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 72/2004

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 39, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) zarządza się co następuje:

§ l. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.282 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 30.282 zł w tym ;

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami 18.971 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami 5.151 zł

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związkom gmin) 6.160 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 27.813 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 27.813 zł w tym ;

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.242 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin 25.303 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 268 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.813 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 27.813 zł w tym ;

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 - 2.242 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)

§3110-25.303 zł,

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zlecone)

§3110-268 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.282 zł z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna 30.282 zł w tym ;

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego (zlecone)

§3110-l 8.592 zł,

§4010-379 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§3110 - 5.151 zł..

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§4010- 1.500 ,

§4210-1.600 zł,

§4300- 2.060 zł,

§4410-1.000 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:47:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:47:13