Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 73/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 73/2004 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, pow. 177, Nr 93, poz.890. Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr X/88/04 z 24 lutego 2004 roku zarządza się co następuje:

§ l. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 440.097 zł z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 409 zł tego:

Rozdział 01095 - pozostała działalność

§4300-409 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 140.000 zł z tego:

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

§ 6050 - 140.000 zł Dział 600 - Transport i łączność 89.205 zł z tego:

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

§4210-300 zł

§4300-905 zł

§ 6050 - 88.000 zł Dział 630 - Turystyka 2.170 zł z tego:

Rozdział 63095 - pozostała działalność

§ 4270 - 2.170 zł Dział 710 - Działalność usługowa 700 zł z tego:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 - 700 Dział 750 - Administracja publiczna 25.900 z tego:

Rozdział 75023 - urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)

§4110-23.000 zł §4210-1.000 zł Rozdział 75095 - pozostała działalność

§ 4430 - 1.900 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 800 z tego:

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4100-800 zł Dział 758 Różne rozliczenia 7.230 z tego:

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

§4810-7.230 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 400 zł z tego:

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4210-400 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 12.639 zł w tym: Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §4010-2.557 zł Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§4110-8.000 zł Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)

§4010-1.776 z!

§4110-54 zł

§4300-2 zł §4410-229 zł Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)

§4010-21 zł Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 157.594 zł z tego:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 - 143.000 zł Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§4210-370 zł

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4210-900 zł

§4300-1.100 zł Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§4210-6.600 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność §4010-1.145 zł §4110-255 zł §4120-24 zł §4210-3.200 zł

§ 4300 -1.000 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.050 z tego: Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §4210-2.550 zł § 4300 - 500 zł § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 440.097 zł z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.409 zł tego: Rozdział 01008 - melioracje wodne (w tym 2.000 zł z rezerwy budżetowej)

§4300-2.019 zł Rozdział 01095 - pozostała działalność §4210-390 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 140.000 zł z tego: Rozdział 40002 - dostarczanie wody

§6051-140.000 zł

Dział 600 - Transport i łączność 89.205 zł z tego:

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne §4110-300zł

§ 4430 - 200

§ 6050 - 705

§6051-88.000 zł Dział 630 - Turystyka 2.170 zł z tego: Rozdział 63095 - pozostała działalność §4110-120 zł § 4260 - 1.500 zł § 4300-550 zł Dział 710 - Działalność usługowa 700 zł z tego:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

§3030-350 zł §4410-350 zł Dział 750 Administracja publiczna 25.900 zl z tego:

Rozdział 75023 - urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)

§4300-4.000 zł §6050-20.000 zł Rozdział 75095 - pozostała działalność

§ 4300 - 1.900 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 800 z tego:

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4210-300 zł §4300-500 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 400 zł z tego:

Rozdział 85154 — przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4410-400 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 12.639 zł w tym: Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§4110-1.423 zł

§4210-360 zł

§4300-740 zł §4410 -34 Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

S 3110-8.000 zł

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)

§ 4040 - 1.654 zł

§4210-407 zł Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)

§ 4040 - 21 zl Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 157.594 zl z tego:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

§6051-143.000 zł Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 - 10.297 zł

§4300-3.400 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność

§3020-167 zł

§ 6050 - 730 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.050 z tego:

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym 4.000 zł z rezerwy budżetowej)

§ 2550 - 7.050 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 1.230 zł z tego:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe (w tym l .230 zł z rezerwy budżetowej)

§4210-620 zł

§ 4260 - 610 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian Bożena Iwasiuk

mgr ifd. Bożena Iwasi

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:48:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:48:29