Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 76/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 76/2004

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz.1611. Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, pow. 177, Nr 93, poz.890. Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr X/88/04 z 24 lutego 2004 roku zarządza się co następuje:

§ l. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 421.074 zł z tego:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 140.000 zł z tego:

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

§6051-140.000 zł Dział 600 - Transport i łączność 93.000 zł z tego:

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

§4810-5.000 zł Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

§6051-88.000 zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 20.000 zł z tego:

Rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej

§6210-10.000 zł Rozdział 70095 - pozostała działalność

§4210-10.000 zł Dział 710 - Działalność usługowa 200 zł z tego:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

§4300-200 zł Dział 750'-Administracja publiczna 8.300 zł z tego:

Rozdział 75023 - urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)

§4110-6.000 zł

§4120-2.000 zł

Rozdział 75095 - pozostała działalność

§4430 -300 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 z tego:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

§ 4270 - 400

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 440 zł z tego:

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4210-390 zl § 6060 - 50 zł Dział 758 Różne rozliczenia 1.910 zl z tego:

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

§4810-1.910 zl Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.850 z tego:

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne

§ 4300 - 1.500 zł Rozdział 85154 —przeciwdziałanie alkoholizmowi

§43 00-350 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 7.961 zł w tym:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

§4010-511 zł

§4120-148 zł

§4210-180 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)

§4110-4.022 zł Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)

§ 4040 - 1.200 zł

§4110-400zł

§4210-1.500 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 145.423 zł z tego:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

§6051-143.000 zł

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§4210-2.108 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność

§4010-315 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 1.590 zł z tego: Rozdział 92601 - obiekty sportowe §4110-330 zł

§ 4300 - 145 Rozdział 90095 - pozostała działalność §3030-515 zł §4210-600 zł § 2. Zwiększa się wydatki "budżetu gminy o 421.074 zł z tego:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 140.000 zł z tego: Rozdział 40002 - dostarczanie wody

§ 6052 - 140.000 zł Dział 600 - Transport i łączność 93.000 zł z tego: Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

§ 4270 - 5.000 zł Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

§ 6052 - 88.000 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 20.000 zł z tego:

Rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej

§2650-20.000 zł Dział 710 - Działalność usługowa 200 zł z tego: Rozdział 71035 - cmentarze

§4300-200 zł Dział 750 - Administracja publiczna 8.300 z tego:

Rozdział 75023 - urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)

§4300-5.000 zł

§4410-2.500zł Rozdział 75095 - pozostała działalność §4430-800 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 zt z tego:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

§4210-400 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 910 zł ( w tym 470 zł z rezerwy budżetowej) z tego:

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4100-160 zł § 4300 - 750 Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.850 z tego:

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne

§4210-1.500 zł Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4010-300 zł

§4110-30 zł §4120-20 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 7.961 zł w tym:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

§4110-819 zł

§ 4300 - 20

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone) §3110-4.022 zł Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)

§4010-1.200 zł

§ 4260 - 950

§ 4300 - 950 zł Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 145.423 zł z tego:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6052 - 143.000 zł Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§4300-2.108 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność

§4110-215zł

§4120-60 zł

§6050-40 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 3.030 (w tym z rezerwy budżetowej l .440 zł) z tego:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

§4210-30 zł

§ 4260 - 1.400 Rozdział 92695 - pozostała działalność

§4110-150 zł

§ 4300 - 1.450 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:50:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:50:28