Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 77/2004 w sprawie ustalenia ceny umownej na dzierżawę gruntu na terenie miasta i gminy Lipiany


ZARZĄDZENIE NR 77/04 BURMISTRZ LIPIAN

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny umownej na dzierżawę gruntu na terenie miasta i gminy Lipiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz.720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492) zarządza się co następuje:

§ l. Ustala się stawki cen umownych na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Lipiany, położonych na terenie miasta Lipiany w wysokości zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się stawki cen umownych na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Lipiany, położonych na terenie gminy Lipiany w wysokości zawartej w załączniku nr 2 do mniejszego zarządzenia.

§ 3. Nie nalicza się odsetek do kwoty stanowiącej równowartość opłat za list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrz Lipian Nr 28/2003 z dnia 06 maja 2003 r. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:50:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:50:55