Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 80/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 80/2004 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l i art. 128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz.1611. Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, pow. 177, Nr 93, poz.890. Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, póz. 1291) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr X/88/04 z 24 lutego 2004 roku zarządza się co następuje:

§ l. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 67.738 zł z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna 600 zł z tego:

Rozdział 75023 - urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)

§4210-600 zł Dział 758 Różne rozliczenia 280 zł z tego:

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

§4810- 280 zł Dział 801 - Oświata i wychowanie 64.832 zł z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§3020 - 3.250

§4110-22.500 zł

§4120-5.600 zł

§ 4240 - 1.550 zł

§ 4300 - 4.070 zł

§4410-250 zł

§ 4430 - 1.820 zł Rozdział 80110 - gimnazja

§4110-5.900 zł

§ 4240 - 620 zł

§ 4300 - 7.300 zł

§ 4430 - 450 zł

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

§4110-2.300 zł

§ 4240 - 150 zł

§ 4430 - 220 Rozdział 80130 -szkoły zawodowe

§3020 - 900 zł

§4110-1.650 zł

§ 4120 - 125 zł

§ 4240 - 490 zł

§ 4300 - 1.690 zł

§4410-500 zł

§ 4430 - 150 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500 zł z tego:

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 - 1.500 zł Dział 852 - Pomoc społeczna l zł z tego:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)

§ 4300 - l zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.347 zł z tego:

Rozdział 85401- świetlice szkolne

§ 3020 - 944 zl

§4040- 540 zł

§4110-1.863 zł Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 525 zł z tego:

Rozdział 90095 - pozostała działalność

§4210-525 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 67.738 zł z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna 600 zł z tego:

Rozdział 75023 - urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)

§4300-600 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 64.832 zł z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§ 4010 - 19.200 zł

§4210-300 zł

§ 4260 - 12.900 zł

§ 4270 - 300 zł Rozdział 80110 - gimnazja

§ 3020 - 3.750 zł

§4010-2.500 zł

§ 4260 - 6.700 zł

§4430-450 zł Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

§ 3020 - 900 zł

§4010-2.910 zł

§4210-60 zł

§ 4260 - 4.320 zł

§ 4300 - 3.335 zł Rozdział 80130 -szkoły zawodowe

§4010-710 zł § 4260 - 1.120 zł Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§4300- 850 zł

§4410-1.630 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500 zł z tego:

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4210-1.500 zl Dział 852 - Pomoc społeczna l zł z tego:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)

§4210-l zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.347 zł z tego:

Rozdział 85401- świetlice szkolne

§4010-3.337 zł

§4120- 10 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 525 zł z tego:

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§4210-25zl

§ 4300 - 500 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 280 zł z tego Rozdział 92695 — pozostała działalność (klub sportowy)

§4210-250 zł

§ 4300 - 30 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipianach oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:53:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:53:16