Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 83/2004 w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych


ZARZĄDZENIE NR 83/04 BURMISTRZ LIPIAN

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, ?62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759). oraz § l, § 4, § 5, § 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr X/77/99 z 22 września 1999 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipiany z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych zarządza się, co następuje:

§ l. Rozkłada się na raty zaległy czynsz dzierżawny należny od Pani Gertrudy Lewandowskiej w kwocie 403,36 (słownie :czterysta trzy złote 36/100) oraz zaległe koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 39,40 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 40/100).

§ 2. Zaległy czynsz i koszty postępowania należy wpłacać w następujących ratach i terminach płatności

1) I rata w wysokości : 100,00 zł do dnia 10.01.2005 r. 2) II rata w wysokości : 100,00 zł do dnia 10.02.2005 r. 3) III rata w wysokości : 100,00 zł do dnia 10.03.2005 r. 4) IV rata w wysokości : 100,00 zł do dnia 10.04.2005 r. 5) V rata w wysokości : 42,76 zł do dnia 10.05.2005 r.

§ 3. Umarza się kwotę 375,20 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 20/100) stanowiącą odsetki od zaległego czynszu dzierżawnego od Pani Gertrudy Lewandowskiej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:55:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-11-2006 15:55:43