Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 01.02.2007 R.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) Burmistrz Lipian

ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Lipiany przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości (wykazy na następnej stronie).

II.

  1. Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Sikorskiego w Lipianach wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  2. Domek letniskowy - nie trwale związany z gruntem - usytuowany na działce nr 190/1 obręb Mironów Gmina Lipiany wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

III.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 01.02.2007 r. do dnia 21.02.2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany

przy ul. Sikorskiego w Lipianach

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

- KW nr 2166, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 4/8, obręb 3 m. Lipiany

2) powierzchnię nieruchomości:

- 1034 m2

3) opis nieruchomości:

- działka niezabudowana

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

- zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany, zatwierdzonym Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Nr IX/39/89 z dnia 20 września 1989 r., który stracił ważność 3,1.12.2003 r. - teren oznaczony symbolem D 4 RPU - „istniejąca lecznica zwierząt - do dalszego użytkowania.”

- działka niezabudowana, możliwość zabudowy mieszkaniowej

5) termin zagospodarowania nieruchomości:

- po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

6) cenę nieruchomości:

- 30.000,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

- nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

- nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat:

- nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat:

- nie dotyczy

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

- sprzedaż na własność w przetargu ustnym nieograniczonym

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

- termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 16 lutego 2007 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Domek letniskowy usytuowanego na działce dzierżawionej

od Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Myślibórz

oznaczona nr 190/1 obręb Mironów Gmina Lipiany

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

- KW brak, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 190/1, obręb Mironów Gmina Lipiany, stanowiąca własność Skarbu Państwa i w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz

- domek letniskowy - własność Gmina Lipiany

2) powierzchnię nieruchomości:

- 20,65 ha - pow. działki; 27,80 m2 - pow. użytkowa domku letniskowego

3) opis nieruchomości:

- działka zabudowana domkami letniskowymi nie związanymi trwale z gruntem.

Przedmiotem sprzedaży jest domek letniskowy o pow. użytkowej 27,80 m2 wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, oddany do eksploatacji w ok.1980 roku. Jest to domek o konstrukcji drewnianej, ściany ryglowe, obite płytą pilśniową, deskami. Dach dwuspadowy, drewniany, kryty eternitem. Podłoga z desek drewnianych, PCV. Okna krosnowe, szklone pojedyncze z okiennicami. Stolarka drzwiowa drewniana.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

- zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany, zatwierdzonym Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Nr IX/41/85 z dnia 27 września 1985 r., który stracił ważność 3,1.12.2003 r. - teren oznaczony symbolem N3 UT - „teren projektowanych obiektów turystycznych typu campingowego - do dalszego użytkowania.”

- działka zabudowana domkami letniskowymi - nie związanymi trwale z gruntem

5) termin zagospodarowania nieruchomości:

- nieruchomość zagospodarowana

6) cenę nieruchomości:

- 4.000,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

- nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

- wysokość czynszu dzierżawnego - 162,00 zł brutto (rocznie)

9) terminy wnoszenia opłat:

- I rata - 15 marca, II rata - 15 września,

10) zasady aktualizacji opłat:

- czynsz ustalany jest w stosunku rocznym w wysokości równowartości 26 m3 drewna + podatek VAT, przy czym cena drewna przyjmowana jest wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze 3 kwartały roku poprzedniego, ogłaszanej przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

- sprzedaż domku letniskowego na własność w przetargu ustnym nieograniczonym

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

- termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 16 luty 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-02-2007 13:13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-02-2007 13:13:12