Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipiany

 

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

 

Domek letniskowy  nie związany trwale z gruntem o pow. użytkowej  27,80 m2 usytuowany na działce dzierżawionej od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Myślibórz oznaczonej nr 190/1 obręb Mironów Gmina Lipiany.

 

Czynsz dzierżawny za grunt ustalany jest w stosunku rocznym w wysokości równowartości 26 m3 drewna + podatek VAT, przy czym cena drewna przyjmowana jest wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze 3 kwartały roku poprzedniego, ogłaszanej przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP  „Monitor Polski”.

Płatny w dwóch  ratach:  I rata - 15 marca,  II rata - 15 września.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.000,00 zł

słownie: cztery tysiące złotych.

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. teren.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 800,00 zł

słownie: osiemset złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 22 czerwca 2007 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy .

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (0-91) 5641 049, 5641 069 wew.116.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 28-05-2007 10:40:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 16-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 28-05-2007 10:40:44