Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipiany"

       BURMISTRZ LIPIAN

          Plac Wolności 1

           74-240 LIPIANY                                                              

                                                                                                                                                    Lipiany,2007.09.24

OŚ.7624-1/07

 

Decyzja

Na podstawie art.105 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z pn. zm.)

Orzekam

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipiany".

Uzasadnienie

 

W dniu 26.07.2007r. wpłynął wniosek Zakładu Projektowania i Nadzoru „Zapronad"   Czechów 95A; 66-403 Gorzów WIkp. działającego w imieniu Burmistrza Lipian o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipiany". Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w Lipianach. Inwestycja podzielona została na 6 zadań.

Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej na w/w przedsięwzięcie wynikał z §3 ust.1   pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573).

W trakcie prowadzonego postępowania weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r.  o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 587 z 2007r.) wprowadzająca w art.1 pkt 17 lit.f zapis zobowiązujący Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko z uwzględnieniem zmian w w/w ustawie.

Ponieważ cytowana wyżej ustawa nie uwarunkowuje prowadzenia postępowań wg  przepisów obowiązujących przed wejściem w życie zmian w ustawie a w obowiązującym    już rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) przedsięwzięcie polegające na budowie brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej nie będących kanałami zbiorczymi przeznaczonymi do zbierania ścieków z co najmniej  dwóch kanałów bocznych nie jest  przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.                                                                     

 

W związku z powyższym uznano jak w sentencji decyzji.

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.        

z up. Burmistrza

mgr inż. Krzysztof Siemaszko

Inspektor

ds. gospodarki wodnej, ochrony środowiska

I spraw leśnych

 

 Otrzymują

1. Zakład Projektowania i Nadzoru „Zapronad"                                                                             

Czechów 95A; 66-403 Gorzów WIkp.                                                                                                                       2. A/a                                                                     

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor       

  Sanitarny w Pyrzycach

2. Starosta Pyrzycki

                                                           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 23-10-2007 10:48:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 23-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 23-10-2007 10:51:44