Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Budżetowa


 

 

UCHWAŁA NR X/88/2004

 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

 

 

z dnia 24 lutego 2004 r.

 

 

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2004

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)

 

uchwala się, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipiany w wysokości 8.209.450 zł z tego:

 1.  

  dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 1 i nr 2) w tym:

 •  

  dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 6) - 45.700 zł,

 1.  

  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych zleconych ustawami (załącznik nr 4) - 369.020 zł

 2.  

  dochody związane z realizacją zadań w drodze umowy z Powiatem Pyrzyckim (załącznik nr 5) - 75.000 zł.

 

 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipiany w wysokości 9.078.500 zł z tego:

 1.  

  wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 1 i nr 3) w tym:

 •  

  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 6) - 49.685 zł

 1.  

  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 4) - 369.020 zł

 2.  

  wydatki związane z realizacją zadań w drodze umowy z Powiatem Pyrzyckim (załącznik nr 5) - 75.000 zł.

 

 

 

§ 3. Ustala się wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy w wysokości 35.400 zł.

 

 

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 833.650 zł, który zostanie pokryty:

 1.  

  kredytem bankowym,

 2.  

  pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

 

 

§ 5. Ustala się przychody budżetu Gminy Lipiany w wysokości 1.301.150 zł.

 

 

 

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Gminy Lipiany w wysokości 467.500 zł w tym :

 1.  

  spłata kredytu z Banku PKO BP S.A. - 300.000 zł

 2.  

  spłata kredytu z banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie S.A. - 100.000 zł

 3.  

  spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 50.000 zł

 4.  

  spłata kredytu kupieckiego z Konsorpcjum KRI. Sp. z o.o i Piecobiogaz Sp. z o.o. - 17.500 zł

 

 

 

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

 

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

 

1) odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 40.000 zł,

 

2) odprawy emerytalne dla nauczycieli Zespołu Szkół w wysokości 30.000 zł.

 

3) modernizacja ul. Lipowej w m. Lipiany 15.000 zł,

 

4) budowa pomostu na jeziorze Wądół 20.000 zł,

 

§ 8. Ustala się wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2004 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

 

 

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 8 do uchwały.

 

 

 

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku nr 9 do uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

 

 

§ 12. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

 

 

 

§ 13. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych i dotacje do instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

 

 

 

§ 14. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy Lipiany przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

 

 

 

§ 15. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2009 zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

 

 

 

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 1.301.150 zł.

 

 

 

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym do wysokości 1.800.000 zł.

 

 

 

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

 

 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

   1.  

    dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesienia wydatków pomiędzy działami,

   2.  

    przekazywania niektórych upoważnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków kierownikom jednostek budżetowych.

 

 

 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

Stanisław Jurkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic
Budżet Gminy Lipiany na rok 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 25-03-2004 10:35:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 05-02-2008 12:40:40