Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko do spraw ewidencji kosztów i wydatków, funduszu socjalnego i rachunków specjalnych

Stanowisko do spraw ewidencji kosztów i wydatków, funduszu socjalnego i rachunków specjalnych

 

1)    W zakresie ewidencji kosztów i wydatków urzędu miejskiego:

a)      dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów  w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla urzędu miejskiego oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, dotyczących wydatków, kosztów urzędu miejskiego, wydatków inwestycyjnych oraz funduszu socjalnego,

b)      dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostki (w tym zgodnie z obowiązującym planem kont oraz klasyfikacją budżetową),

c)      sporządzanie zestawień i obrotów kont:

- syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

- analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją  planów finansowych UM ,

2)   Analizowanie zapisów na rachunku bankowym pod względem prawidłowości dokonywanych operacji i ich zgodności z planem kont,

3)    Uzgadnianie co miesięczne wydatków i kosztów ze stanowiskiem odpowiedzialnym za naliczanie płac i pochodnych oraz nie rzadziej jak raz na kwartał stanu zobowiązań, 

4)    Sporządzanie sprawozdań budżetowych dotyczących zrealizowanych wydatków urzędu miejskiego przekazywanie ich na stanowisko prowadzące ewidencję księgową budżetu gminy, w terminie do 10 następnego miesiąca, w tym sprawozdania z wykonania zadań zleconych,

5)   Sporządzanie sprawozdań budżetowych o zobowiązaniach urzędu miejskiego do 10 dni po zakończeniu kwartału i przekazania ich na stanowisko prowadzące ewidencję księgową budżetu gminy,

6)    Prowadzenie ewidencji planu wydatków urzędu miejskiego, funduszu socjalnego oraz ich zmian dokonywanych przez uprawnione organy,

7)    Natychmiastowe informowanie o przekroczeniu planu wydatków oraz niezwłoczne informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków oraz gdy realizowany plan wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego,

8)    Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostki,

10)  Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych dla urzędu miejskiego,

11)  Kontrola prawidłowości sporządzania raportów kasowych pod względem rachunkowym oraz zgodności z faktycznym przebiegiem operacji kasowej,

12)  Uzgadnianie stanu zobowiązań  z dostaw i usług oraz z innych tytułów, uzgadnianie rozliczeń wydatków ze środków budżetu gminy,

13)   Kontrola zgodności pobieranych środków pieniężnych z rachunku bankowego urzędu, z raportami kasowymi oraz  prawidłowości zastosowanej klasyfikacji budżetowej,

14)  Prowadzenia ewidencji księgowej rachunku depozytów, wadiów oraz rozliczeń środków znajdujących się na tych rachunkach bankowych,

15)  Wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności,

16)   Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych,

17)   Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności,

18) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisk,

19)  Współpraca w opracowaniu dokumentów regulujących  politykę rachunkowości dla urzędu miejskiego,

20)Uczestnictwo w opracowaniu projektu budżetu gminy, sprawozdania oraz informacji z wykonania budżetu,

21)Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

22) Podejmowanie czynności mających na celu nie dopuszczenie do powstania   przeterminowanych zobowiązań.

23) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i ich umorzenia zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

24) Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25) Kontrola terminowości rzetelności przeprowadzanych inwentaryzacji oraz ich rozliczanie.

26) Wykonywanie zastępstwa w zakresie Stanowisko do spraw ewidencji budżetu i sprawozdawczości

27) Przygotowania projektów planów finansowych w zakresie właściwości.

28) Przygotowania  sprawozdań z planów finansowych  oraz  realizacji planów objętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 12-02-2008 14:20:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 11-04-2013 12:07:51