Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko do spraw obsługi kasowej

    

Stanowisko do spraw obsługi kasowej  

 

 1)        Przyjmowanie wpłat.

 2)        Dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych przez osoby uprawnione dokumentów.

 3)        Odprowadzanie do banku wpłat z określeniem źródła dochodu zgodnie z klasyfikacją budżetową.

 4)        Sporządzanie raportów kasowych za każdy rachunek bankowy odrębnie i za okresy nie dłuższe jak 10 dni.

  5)Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za niedobory kasowe oraz za niewłaściwe przechowywanie gotówki i innych wartości.

  6)Sporządzanie przelewów w oparciu o sprawdzone przez osoby uprawnione i zatwierdzone dokumenty finansowe obciążających i uznające właściwe rachunki bankowe.

  7) Przy dokonywaniu wypłat kontrolowanie osób odbierających należności i żądanie wylegitymowania się za pomocą dowodu osobistego lub innego dowodu stwierdzającego tożsamość, na dowód sprawdzenia odnotować  w dokumencie finansowym .

  8) Sprawdzanie, czy dostarczone do opłacenia dowody nie budzą żadnych zastrzeżeń i czy posiadaj ą wszystkie podpisy osób upoważnionych.

  9) Odprowadzanie do banku najpóźniej w dniu następnym przyjętych wpłat.

10)       Podejmowanie środków pieniężnych z banku  oraz ich transport zgodnie z zasadami  do kasy.

11) Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczenia kasy oraz zgłaszanie wniosków dotyczących zabezpieczenia.

12)       Prowadzenie ewidencji depozytu kasowego gotówki czasowo przechowywanej w kasie.

13) Wystawianie faktur VAT oraz rachunków i potwierdzeń wpłat zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

14)       Znajomość klasyfikacji statystycznych oraz stawek podatku VAT niezbędnych dla prawidłowego sporządzania faktur i rachunków.

15)       Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz uzgadnianie stanu druków z ich ewidencja.

16)       W czasie nieobecności w pracy przekazać kasę wraz ze wszystkimi środkami pieniężnymi i innymi wartościami osobie wyznaczonej przez Skarbnika Gminy, która przyjmuje dowody kasowe i środki pieniężne każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w obecności Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

17)       Prowadzenie ewidencji należności cywilnoprawnych z tytułu dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania.

18)  Podejmowanie wszelkich działań by nie dopuścić do przedawnienia należności z tytułu dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania.

19)       Dokonywanie co najmniej raz w miesiącu zestawień obrotów na kontach dłużników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem ds. przychodów  i dochodów w zakresie łącznych przypisów i przychodów oraz obrotów miesięcznych.

20)       Dokonywanie co najmniej raz w kwartale zestawień syntetycznych obrotów na kontach dłużników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem d/s dzierżaw oraz użytkowania wieczystego w zakresie przypisów odpisów należności.

21)Przygotowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec osób i podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz umów dzierżawy, najmu (w tym upomnień oraz sporządzenie tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej lub wniosków do komornika sądowego) wspólnie ze stanowiskiem d/s  gospodarki nieruchomościami i dzierżaw ewidencji księgowej oraz stanowisko do spraw kontroli i informacji  publicznej.

22)       Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach oraz osobach wpłacających lub zobowiązanych do ponoszenia opłat.

23)       Sporządzanie zestawień przypisów, odpisów i zaległości w/w tytułów nie rzadziej jak na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego i przekazywanie go na stanowisko ds. przychodów i dochodów.

24)       Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwetaryzacyjnej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu.

25)       Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

26)       Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności   i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

27) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

28) Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą” Dane o właścicielach i użytkownikach nieruchomości na terenie Gminy Lipiany”.

29) Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 12-02-2008 14:23:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 11-04-2013 12:07:04