Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko do spraw ewidencji budżetu i sprawozdawczości

 

   Stanowisko do spraw ewidencji budżetu i sprawozdawczości  

 

I. W zakresie ewidencji budżetu oraz sprawozdawczości :

1)      Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy, w tym:

a)dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla budżetu gminy oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, dokonywanie zapisów zadekretowanych właściwie dokumentów   w ewidencji księgowej budżetu,

b)     ujęcia w ewidencji księgowej sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, urzędów skarbowych oraz ministerstwa finansów,

c)      sporządzanie zestawień i obrotów sald kont:

-         syntetycznych nie rzadziej jak raz na miesiąc, a obowiązkowo  po zamknięciu miesiąca i roku budżetowego,

-         analitycznych stosownie do potrzeb związanych z zarządzeniem finansami gminy  i realizacją budżetu,

d)     Analizowanie zapisów na rachunku bankowym pod względem prawidłowości dokonywanych operacji i ich zgodności z planem kont.

e)      Uzgodnienie nie rzadziej jak raz na kwartał, a każdorazowo przed sporządzeniem sprawozdań budżetowych wykonania dochodów i wydatków oraz planów finansowych z jednostkami budżetowymi oraz w zakresie dotacji  z jednostkami organizacyjnymi gminy otrzymującymi dotacje z budżetu oraz  z urzędem wojewódzkim w zakresie planu oraz kwot przekazanych dotacji   z budżetu państwa lub innymi podmiotami przekazującymi dotacje dla gminy,

f)       Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prowadzenie ewidencji księgowej.

g)      Prowadzenie planu dochodów i wydatków budżetu oraz jego zmian wynikających    z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Gminy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

h)      Sporządzanie zestawień dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetu według potrzeb.

i)        Informowanie o przekroczeniu planu dochodów oraz natychmiastowe informowanie  o możliwości o przekroczeniu planu wydatków.

j)       Sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych wynikających                       z obowiązujących przepisów oraz znajomość programów informatycznych służących do sporządzania sprawozdań.

k)     Uczestnictwo w opracowaniu projektu budżetu gminy, sprawozdania oraz informacji z wykonania budżetu.

l)        Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

m)    Uzgadnianie stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z innych tytułów, uzgadnianie stanu należności oraz rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków ze środków budżetu gminy.

n)      Sporządzanie rozliczeń z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów   i pożyczek oraz przygotowywanie i przekazywanie informacji dla  banków  o  sytuacji finansowej   gminy.

o)     Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy .

p)     Współpraca w opracowaniu dokumentów regulujących  politykę rachunkowości dla budżetu gminy .

q)     Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

r)       Wykonywanie zastępstwa w zakresie gospodarki nieruchomościami.

s)      Dodatkowo wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej  w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności.

t)       Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności  i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisk.

 

II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

1)   Dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla urzędu miejskiego oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych,  dotyczących przychodów oraz kosztów  i wydatków GFOŚ, oraz kontrola prawidłowości sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych.

2)   Dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostki zgodnie z obowiązującym planem kont oraz klasyfikacją budżetową.

3)   Sporządzanie zestawień i obrotów kont:

-     syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

-     analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi

      i realizację planu finansowego funduszu,

4)   Weryfikowanie co miesięcznych wpływów funduszu,

5)   sporządzanie sprawozdań budżetowych dotyczących wykonania przychodów, kosztów i wydatków oraz stanu należności i zobowiązań funduszu nie rzadziej jak raz na kwartał,

6)   Informowanie o przekroczeniu planu przychodów a kosztów i wydatków natychmiast po stwierdzeniu wydatków większych jak wynika z przedziału czasowego,

7)   Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych wynikających z przepisów prawa oraz  na potrzeby zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)   Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących fundusze celowe,

9)   Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych funduszy celowego,

10) Kontrola prawidłowości sporządzania raportów kasowych pod względem rachunkowym oraz zgodności z faktycznym przebiegiem operacji kasowej.

11) Kontrola zgodności odprowadzanych środków pieniężnych odpowiednio na rachunek bankowy funduszu z raportami kasowymi oraz prawidłowości zastosowanej klasyfikacji budżetowej, lub pobieranych z rachunku bankowego.

12) Uzgadnianie stanu należności z dostaw i usług oraz z innych tytułów.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 12-02-2008 14:30:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 19-01-2010 12:03:15