Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Lipiany działka niezbudowana położona w obrębie 2 m Lipiany przy ul. Armii Krajowej

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

 

Działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Armii Krajowej w Lipianach oznaczona numerem 123 o pow. 1431 m2, KW numer 6090, pod zabudowę mieszkaniową, usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 60.000,00 zł

słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 12.000,00 zł

słownie: dwanaście tysięcy złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2008 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 04 kwietnia 2008 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy .

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (0-91) 5641 049, 5641 069

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 10-03-2008 13:00:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 10-03-2008 13:00:35