Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 25 czerwca 2008 r.

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży i dzierżawy

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Burmistrz Lipian

 

 

ogłasza, co następuje:

 

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Lipiany przeznaczone zostały do sprzedaży, dzierżawy następujące nieruchomości (wykazy na następnej stronie).

 

 

II.

 

 

1.       Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Lipianach wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

2.       Lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Lipianach wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

3.       Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 2B w miejscowości Batowo gmina Lipiany wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

4.       Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 12 w miejscowości Połczyno gmina Lipiany wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

5.       Działka zabudowana położona w obrębie 4 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik
nr 5 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

III.

 

1.       Część działki niezabudowanej położonej w miejscowości Batowo obręb Batowo gm. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

IV.

 

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 25.06.2008 r. do dnia 15.07.2008 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza nr 1 usytuowany na działce nr 383/1  w obrębie 2 m. Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 383/1, obręb 2 m. Lipiany, KW nr 9076

            - lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza nr 1 w Lipianach, KW brak

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka - 684 m2 w udziale 12/100 części,

            - lokal mieszkalny – 71,20 m2,

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi, 

            - lokal mieszkalny znajduje się na parterze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c.

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową, usługową. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 3.720,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 2 – 47.280,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - 20 % (pierwsza opłata roczna)

            - 1 %  (opłaty roczne)

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - 744,00 zł + nal. podatek VAT – 22 % tj. 163,68 zł, razem: 907,68 zł (pierwsza opłata roczna),

            - 37,20 zł + nal. podatek VAT – 22 % tj. 8,18 zł, razem: 45,38 zł (opłaty roczne)

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - przed aktem notarialnym – pierwsza opłata roczna

            - do 31marca każdego roku – opłaty roczne

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - oddanie w wieczyste użytkowanie działki gruntu w udziale 12/100 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 6 sierpnia 2008 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Plac Wolności nr 5 usytuowany na działce nr 374  w obrębie 2 m. Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 374, obręb 2 m. Lipiany, KW nr 2691

            - lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Plac Wolności nr 5 w Lipianach wraz z przynależną piwnicą, KW brak

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka - 831 m2 w udziale 117/1000 części,

            - lokal mieszkalny – 59,77 m2,

            - piwnica – 10,00 m2,

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym 

            - lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, w.c.

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową, usługową. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 4.446,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 1 – 38.554,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - 20 % (pierwsza opłata roczna)

            - 1 %  (opłaty roczne)

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - 889,20 zł + nal. podatek VAT – 22 % tj. 195,62 zł, razem: 1.084,82 zł (pierwsza opłata roczna),

            - 44,46 zł + nal. podatek VAT – 22 % tj. 9,78 zł, razem: 54,24 zł (opłaty roczne)

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - przed aktem notarialnym – pierwsza opłata roczna

            - do 31marca każdego roku – opłaty roczne

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - oddanie w wieczyste użytkowanie działki gruntu w udziale 117/1000 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 6 sierpnia 2008 r.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 2B w miejscowości Batowo

 usytuowany na działce nr 14/9  w obrębie Batowo gm. Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 14/9, obręb Batowo gm. Lipiany, KW nr 6630

            - lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 2B we wsi Batowo wraz z przynależną piwnicą i dwoma pomieszczeniami gospodarczymi usytuowanymi w budynku gospodarczym, KW 25098

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka – 2037 m2 w udziale 361/1000 części,

            - lokal mieszkalny – 44,92 m2,

            - piwnica – 8,50 m2,

            - pomieszczenia gospodarcze24,10 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym 

            - lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany obowiązującym do końca 2003 r. – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 2.966,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 1 – 11.314,00 zł

            - pomieszczenia gospodarcze – 720,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - sprzedaż na własność działki gruntu w udziale 361/1000 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 6 sierpnia 2008 r.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 12 w miejscowości Połczyno

 usytuowany na działce nr 43  w obrębie Połczyno gm. Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 43, obręb Połczyno gm. Lipiany, KW nr 7642

            - lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 12 we wsi Połczyno, KW 5655

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka – 2449 m2 w udziale 25/100 części,

            - lokal mieszkalny – 48,70 m2,

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym 

            - lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, schowka

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany obowiązującym do końca 2003 r. – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 2.500,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 4 – 8.580,00 zł

            - pomieszczenie gospodarcze – 420,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - sprzedaż na własność działki gruntu w udziale 25/100 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 6 sierpnia 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

Działka zabudowana nr 59/1 położona w obrębie 4 miasta Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 10828, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 59/1, obręb 4 m. Lipiany

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 4340 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany obowiązującym do końca 2003 r. – teren przeznaczony pod zabudowę usługową, przemysłową. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  17.900,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz użytkownika wieczystego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

       - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 6 sierpnia 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

Część działki niezabudowanej nr 256/2 położonej w miejscowości Batowo

obręb Batowo gmina Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 7640, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 256/2, obręb Batowo
gm. Lipiany

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 17.947 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lipiany – teren przeznaczony na rozwój osadnictwa

            - część działki niezabudowanej o pow. 256/2 m2 przeznaczona pod dzierżawę pod garaż blaszany

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 2 miesiące od dnia podpisania umowy dzierżawy

6)    cenę nieruchomości:

            -  cena wywoławcza stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 terenu zajętego pod garażem blaszanym wynosi 1,07 zł słownie: jeden złotych i 07/100

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - wylicytowane stawki czynszu dzierżawnego z przetargu

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 30 czerwca każdego roku

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - część działki przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 6 sierpnia 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 25-06-2008 08:01:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 17-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 25-06-2008 08:01:59