Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA  LIPIAN

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) informuje, że w dniach od 21.08.2008 r. do dnia 11.09.2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń wywieszony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz w dzierżawę położonych w obrębie 2 m. Lipiany oraz w obrębie 3 m. Lipiany.

 

 

 

 

Burmistrz Lipian

 

 

 

 

  

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 21 sierpnia 2008 r.

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w użytkowanie wieczyste, do sprzedaży i dzierżawy

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Burmistrz Lipian

 

 

ogłasza, co następuje:

 

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Lipiany przeznaczone zostały do oddania w wieczyste użytkowanie, do sprzedaży, dzierżawy następujące nieruchomości (wykazy na następnej stronie).

 

 

II.

 

 

1.       Lokal mieszkalny nr 2A w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Lipianach wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

2.       Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Sienkiewicza 23 w Lipianach wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

3.       Działka zabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4.       Działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik
nr 4 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

III.

 

1.       Część działki zabudowanej położonej w obrębie 2 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

IV.

 

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 21.08.2008 r. do dnia 11.09.2008 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Lokal mieszkalny nr 2A w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 1 usytuowany na działce nr 419 w obrębie 2 m. Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 419, obręb 2 m. Lipiany, KW nr 6190

            - lokal mieszkalny nr 2A w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 1 w Lipianach wraz z przynależną piwnicą, KW brak

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka - 143 m2 w udziale 1513/10.000 części,

            - lokal mieszkalny – 31,06 m2,

            - piwnica – 3,90 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, 

            - lokal mieszkalny znajduje się na parterze i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, w.c., przedpokoju oraz na I piętrze i składa się z pokoju

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową, usługową. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 1.030,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 2 – 22.370,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - sprzedaż na własność działki gruntu w udziale 1513/10.000 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 2 października 2008 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 23 usytuowany na działce nr 406/8 oraz działki nr 406/7 i 406/9
  w obrębie 2 m. Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka zabudowana nr 406/8 oraz działki niezabudowane nr 406/7 i 406/9 obręb 2 m. Lipiany, KW nr 8338

            - lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 23 w Lipianach, KW brak

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działki – łącznie 1496 m2 w udziale 20/1000 części,

            - lokal mieszkalny – 37,96 m2,

3)     opis nieruchomości:

            - działki niezabudowane – nr 406/7 i 406/9

            - działka nr 406/8 zabudowana budynkiem mieszkalnym   

            - lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową, usługową. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana nr 406/8

            - działki niezabudowane nr 406/7 i 406/9

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  udziału w działkach gruntowych – 1.080,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 1 – 37.920,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - 20 % (pierwsza opłata)

            - 1 %  (opłaty roczne)

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - 216,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (pierwsza opłata),

            - 10,80 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (opłaty roczne)

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - przed aktem notarialnym – pierwsza opłata

            - do 31marca każdego roku – opłaty roczne

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu w udziale 20/1000 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 2 października 2008 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

Działka zabudowana nr 144 położona w obrębie 3 miasta Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 22575, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 144, obręb 3 m. Lipiany

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 10.051 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany obowiązującym do końca 2003 r. – teren przeznaczony pod zabudowę usługową, przemysłową. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  46.300,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz użytkownika wieczystego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

       - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 2 października 2008 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

Działka niezabudowana nr 107/4 położona w obrębie 2 miasta Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 19594, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 107/4, obręb 2 m. Lipiany

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 2504 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej, usługowej

            - działka znajduje się na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 43 (Dec. z dnia 30.07.1955 r., znak KL.V.-O/22/55), w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych

            - działka niezabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

6)    cenę nieruchomości:

            -  380.000,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - 20 % (pierwsza opłata)

            - 1 %  (opłaty roczne)

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - 76.000,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (pierwsza opłata),

            - 3.800,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (opłaty roczne),

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - przed aktem notarialnym – pierwsza opłata

            - do 31marca każdego roku – opłaty roczne

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

       - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 2 października 2008 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

Część działki zabudowanej nr 306 położonej w obrębie 2 miasta Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW , oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 306, obręb 2 m. Lipiany

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 27,82 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta, który stracił ważność 31.12.2003 r. – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową

            - część działki zabudowanej o pow. 27,82 m2 przeznaczona pod dzierżawę pod garaż murowany

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - do 01 listopada 2008 r.

6)    cenę nieruchomości:

            - stawka czynszu miesięcznego za 1 m2 terenu zajętego pod garażem murowanego wynosi 1,10 zł słownie: jeden złotych i 10/100

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - 30,60 zł słownie: trzydzieści złotych i 60/100 plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 30 czerwca każdego roku

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - część działki przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 2 października 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 21-08-2008 09:42:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 21-08-2008 09:42:41