Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrz Lipian w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę z dnia 17.12.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA  LIPIAN

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) informuję, że w dniach od 17.12.2008 r. do dnia 07.01.2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń wywieszony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę położonych w obrębie 2 m. Lipiany, w obrębie Połczyno gm. Lipiany oraz w obrębie Jedlice gm. Lipiany.

 

 

 

 

Burmistrz Lipian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 17 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży i dzierżawy

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Burmistrz Lipian

 

 

ogłasza, co następuje:

 

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Lipiany przeznaczone zostały do sprzedaży, dzierżawy następujące nieruchomości (wykazy na następnej stronie).

 

 

II.

 

 

1.       Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 13 w miejscowości Połczyno gmina Lipiany wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

2.       Działka niezabudowana położona w obrębie Jedlice gm. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

III.

 

1.       Część działki zabudowanej położonej w obrębie 2 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

IV.

 

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 17.12.2008 r. do dnia 07.01.2009 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 13 w miejscowości Połczyno

 usytuowany na działce nr 42  w obrębie Połczyno gm. Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 42, obręb Połczyno gm. Lipiany, KW nr 7641

            - lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 13 w miejscowości Połczyno, KW 5657

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka – 2247 m2 w udziale 20/100 części,

            - lokal mieszkalny – 40,82 m2,

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym 

            - lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju, schowka

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany obowiązującym do końca 2003 r. – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cenę nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 1.800,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 1 – 7.780,00 zł

            - pomieszczenie gospodarcze – 420,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - sprzedaż na własność działki gruntu w udziale 20/100 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 28 stycznia 2009 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Działka niezabudowana położona  w obrębie Jedlice gmina Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 26737, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 51/2, obręb Jedlice
gm. Lipiany

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 8.791 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta, który stracił ważność 31.12.2003 r. – teren przeznaczony był pod uprawy polowe oraz mieszkalnictwo zagrodowe

            - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/87/99 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 09.12.1999 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako grunty orne korzystne, teren zabudowy mieszkaniowej

            - działka niezabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 2 lata od dnia nabycia nieruchomości

6)    cenę nieruchomości:

            -  27.000,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w przetargu ustnym nieograniczonym

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 28 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Działka zabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany

przy ul. Ciasnej w Lipianach

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 87279, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 375, obręb 2 m. Lipiany ul. Ciasnej

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 212 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta, który stracił ważność 31.12.2003 r. – teren przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową

            - część działki zabudowanej o pow. 24 m2 przeznaczona pod dzierżawę pod garaż blaszany

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 2 miesiące od dnia podpisania umowy dzierżawy

6)    cenę nieruchomości:

            -  cena wywoławcza stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 terenu zajętego pod garażem blaszanym wynosi 1,12 zł słownie: jeden złoty i 12/100 plus należny podatek VAT

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - wylicytowane stawki czynszu dzierżawnego z przetargu

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 10 dnia każdego miesiąca

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - część działki przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 28 stycznia 2009 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 17-12-2008 07:45:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 15-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 17-12-2008 07:45:59