Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 140/2009 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2010-04-08 09:48:14
dokument Zarządzenie 139/2009 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2010-04-08 09:47:37
dokument Zarządzenie nr 138/2009 w sprawie Regulaminu Organizacyjego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2010-01-18 14:33:32
dokument Zarządzenie nr 137/2009 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2010-01-18 14:23:42
dokument Zarządzenie nr 136/2009 w sprawie udzielenia upoważnienia 2010-01-18 14:22:32
dokument Zarządzenie nr 135/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2010-01-18 14:22:18
dokument Zarządzenie nr 134/2009 w sprawie wydzierżawienia działek oznaczonych numerami 162 i 215/3 położonych w obrębie Osetna gmina Lipiany. 2010-01-18 14:22:04
dokument Zarządzenie nr 133/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2010-01-18 14:21:49
dokument Zarządzenie nr 132/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2010-01-18 14:21:37
dokument Zarządzenie nr 131/2009 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji zużytego sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Lipianach 2010-01-18 14:21:25
dokument Zarządzenie nr 130/2009 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2010-01-18 14:21:08
dokument Zarządzenie nr 129/2009 w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji przydatności sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Lipianach 2010-01-18 14:20:54
dokument Zarządzenie nr 128/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXXII/262/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. 2010-01-18 14:20:39
dokument Zarządzenie Nr 127/2009 w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnianie informacji publicznej 2009-12-18 13:14:41
dokument Zarządzenie Nr 126/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-12-18 13:07:03
dokument Zarządzenie Nr 125/2009 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta Lipiany na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2009-12-18 13:05:19
dokument Zarządzenie Nr 124/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykoanwczego 2009-12-18 13:04:28
dokument Zarządzenie Nr 123/209 w sprawie zmin budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-12-18 13:02:43
dokument Zarządzenie Nr 122/2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własność Gminy Lipiany 2009-12-18 13:00:38
dokument Zarządzenie Nr 121/2009 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 2009-12-18 12:58:40
dokument Zarządzenie Nr 120/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-12-18 12:55:58
dokument Zarządzenie Nr 119/2009 w sprawie polityki rachunkowości 2009-12-18 12:53:44
dokument Zarządzenie Nr 118/2009 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2009-12-18 12:51:36
dokument Zarządzenie Nr 117/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-12-18 12:48:16
dokument Zarządzenie Nr 116/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-12-18 12:46:03
dokument Zarządzenie Nr 115/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-12-18 12:44:53
dokument Zarządzenie Nr 114/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-12-18 12:42:12
dokument Zarządzenie Nr 113/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-11-20 13:21:02
dokument Zarządzenie Nr 112/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXX/252/2009 z dnia 05 listopada 2009r. 2009-11-20 13:19:35
dokument Zarządzenie Nr 111/2009 w sprawie pobierania opłat za ksero i fax 2009-11-20 13:16:45
dokument zarządzenie Nr 110/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Budowę świetlicy wiejskiej w m. Batowo gm. Lipiany". 2009-11-20 13:05:19
dokument Zarządzenie Nr 109/2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 2009-11-20 13:00:15
dokument Zarządzenie Nr 108/2009 w sprawie rozliczenia dotacji przedmiotowych 2009-11-20 12:59:06
dokument Zarządzenie Nr 107/2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2009-11-20 12:55:38
dokument Zarządzenie Nr 106/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-11-20 12:49:26
dokument Zarządzenie Nr 105/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-11-20 12:47:42
dokument Zarządzenie Nr 104/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany 2009-11-20 12:46:01
dokument Zarządzenie Nr 103/2009 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 2009-11-20 12:43:41
dokument Zarządzenie Nr 68/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-10-22 08:13:05
dokument Zarządzenie Nr 102/2009 w sprawie dnia wolnego od pracy 2009-10-21 15:13:18
dokument Zarządzenie Nr 101/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy realizacji zadania " Budowa hali rekreacjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat" 2009-10-21 15:10:28
dokument Zarządzenie Nr 100/2009 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2009-10-21 15:04:30
dokument Zarządzenie Nr 99/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-10-21 15:02:38
dokument Zarządzenie Nr 98/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-10-21 15:00:42
dokument Zarządzenie Nr 97/2009 w sprawie ustalenia stawki na najem pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany 2009-10-21 14:59:02
dokument Zarządzenie Nr 96/2009 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2009-10-21 14:57:13
dokument Zarządzenie Nr 95/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-10-21 14:55:25
dokument Zarządzenie Nr 94/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-10-21 14:53:52
dokument Zarządzenie Nr 93/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVIII/240/2009 z dnia 21 września 2009r. 2009-10-21 14:51:22
dokument Zarządzenie Nr 90/209 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat" 2009-10-21 14:46:58
dokument Zarządzenie Nr 91/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Udzielenie kredytu bankowego dla gminy Lipiany w wysokości 1.640.000 zł na okres 2009-2017 rok" 2009-10-21 14:42:33
dokument Zarządzenie Nr 87/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-10-21 14:38:49
dokument Zarządzenie Nr 86/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-10-21 14:36:58
dokument Zarządzenie Nr 83/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste 2009-10-21 14:33:29
dokument Zarządzenie Nr 66/2009 w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunlanego w Lipianach naach 2009-10-21 14:19:35
dokument Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2009-10-21 14:12:48
dokument Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2009-10-21 14:05:02
dokument Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2009-10-21 14:02:59
dokument Zarządzenie Nr 92/2009 w sprawie zasad przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych 2009-09-25 09:06:00
dokument Zarządzenie Nr 89/2009 w sprawie powłania komisji likwidacyjnej 2009-09-17 15:25:47
dokument Zarządzenie Nr 88/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-09-17 15:24:34
dokument Zarządzenie Nr 85/2009 w sprawie określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 2009-09-15 07:58:25
dokument Zarządzenie Nr 84/2009 w sprawie ustalenia opłaty za usługę poligraficzną 2009-09-15 07:55:00
dokument Zarządzenie Nr 81/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykoanwczego 2009-09-14 15:49:55
dokument Zarządzenie Nr 80/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-09-14 15:48:35
dokument Zarządzenie Nr 79/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-09-14 15:46:40
dokument Zarządzenie Nr 78/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-09-14 15:44:41
dokument Zarządzenie Nr 77/2009 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2009-09-14 15:42:47
dokument Zarządzenie Nr 76/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych oraz budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu - Orlik 2012 w Lipianach" 2009-09-14 15:41:14
dokument Zarządzenie Nr 75/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-09-14 15:38:39
dokument Zarządzenie Nr 74/2009 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2009-09-14 15:37:14
dokument Zarządzenie Nr 73/2009 w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipinach 2009-09-14 15:35:37
dokument Zarządzenie Nr 72/2009 w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności zwierząt i mienia 2009-09-14 15:32:37
dokument Zarządzenie Nr 71/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępownania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat" 2009-09-14 15:30:41
dokument Zarządzenie Nr 70/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykoawczego 2009-08-13 14:02:56
dokument Zarządzenie Nr 69/2009 w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kotraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad pracy Komisji. 2009-08-10 09:16:08
dokument Zarządzenie Nr 67/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-07-13 10:41:42
dokument Zarządzenie Nr 63/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVII/227/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. 2009-07-13 08:31:13
dokument Zarządzenie Nr 62/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-07-13 08:29:15
dokument Zarządzenie Nr 47/2009 w sprawie kreślenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kieroników i zastępców kierownikow jednostek i zakładów budżetowych Gminy Lipiany 2009-07-13 08:25:37
dokument Zarządzenie Nr 65/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2009-07-10 14:14:07
dokument Zarządzenie Nr 59/2009 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 2009-07-02 09:59:38
dokument Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2009-07-02 09:58:33
dokument Zarządzenie Nr 61/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-07-02 09:44:22
dokument Zarządzenie Nr 60/2009 w sprawie przekazania darowizny 2009-07-02 09:42:46
dokument Zarządzenie Nr 58/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany 2009-07-02 09:29:24
dokument Zarządzenie Nr 57/2009 w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendiów z budżetu gminy Lipiany 2009-07-02 09:22:26
dokument Zarządzenie Nr 56/2009 w sprawie ustalenia czynników wpływających na stawkę czynszu za lokal mieszkalny w zasobach mieszkaniowych gminy 2009-07-02 09:20:08
dokument Zarządzenie Nr 55/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-07-02 09:07:18
dokument Zarządzenie Nr 53/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-07-02 09:05:40
dokument Zarządzenie Nr 50/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-07-02 09:03:42
dokument Zarządzenie Nr 48/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-07-02 09:01:56
dokument Zarządzenie Nr 49/2009 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2009-07-02 08:59:46
dokument Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na prace remontowe oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych wisanych do rejestru zabytków oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu gminy Lipiany na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2009-07-02 08:50:38
dokument Zarządzenie Nr 54/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę zespołu boisk sportowych-Orlik 2012" 2009-06-15 15:44:43
dokument Zarządzenie Nr 51/2009 w sprawie dnia wolnego od pracy 2009-06-04 11:15:21
dokument Zarządzenie Nr 41/2009 w sprawie ustalenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany 2009-05-29 13:54:56
dokument Zarządzenie Nr 43/2009 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2009-05-29 13:21:59
dokument Zarządzenie Nr 42/2009 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2009-05-29 13:14:48
dokument Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach, ustalenia regulaminu konkursu oraz wzoru protokołu Komisji Konkursowej 2009-05-29 10:01:04
dokument Zarządzenie Nr 45/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVI/221/2009 z dnia 25 maja 2009r. 2009-05-29 09:57:26
dokument Zarządzenie Nr 40/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-05-29 09:50:34
dokument Zarządzenie Nr 39/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-05-29 09:48:45
dokument Zarządzenie Nr 37/2009 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 2 m. Lipiany 2009-05-29 09:47:10
dokument Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie ustalenia układu wykoanwczego do uchwaly Rady Miejskiej w Lipianach nr XXV/214/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. 2009-05-29 09:45:20
dokument Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykoanwczego 2009-05-29 09:43:32
dokument Zarządzenie Nr 34/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-05-29 09:42:18
dokument Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-05-29 09:40:40
dokument Zarządzenie Nr 32/09 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-05-29 09:38:55
dokument Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-05-29 09:31:12
dokument Zarządzenie Nr 29/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2008 2009-05-29 09:29:18
dokument Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r. 2009-05-15 10:16:03
dokument Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie opłaty za korzystanie - wynajem domku letniskowego na Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Chłop w miejscowości Osetna 2009-04-15 15:16:43
dokument Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 166/2 położonej w obrębie 2 miasta Lipiany 2009-04-09 13:01:45
dokument Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie ustalenia wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu gminy Lipiany 2009-04-09 13:00:11
dokument Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2009-04-09 12:57:28
dokument Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-04-09 12:55:13
dokument Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-04-09 12:49:03
dokument Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na 2009r. 2009-04-09 12:46:30
dokument Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie zaminy dokumentu p.n. "Polityka bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lipianach" oraz "Instrukcja zarządzania systemem inforamatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" przyjętego zarządzeniem nr 31/2007 z dnia 4 czerwca 2007r. Burmistrza Lipian 2009-04-09 12:45:16
dokument Zarządzenie Nr 14/2009 w srawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 2009-04-09 12:37:39
dokument Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowej 2009-03-24 10:21:05
dokument Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-03-20 09:51:07
dokument Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-03-20 08:06:00
dokument Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 170/2 położonej w obrębie 2 miasta Lipiany 2009-03-20 08:04:19
dokument Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-03-17 14:51:13
dokument Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonnawczego 2009-03-13 14:15:18
dokument Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr XXIII/191/2009 z dnia 2009 r. 2009-03-13 14:13:24
dokument Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie wprowadzenia Regualminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2009-03-13 13:58:30
dokument Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2009-02-06 10:22:16
dokument Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lipian Nr 95/2008 z dnia 20 listopada 2008r. 2009-02-05 12:29:13
dokument Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2009-02-05 12:27:13
dokument Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-02-05 12:24:39
dokument Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego 2009-02-05 12:22:46
dokument Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2009-02-05 12:21:06
dokument Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste 2009-02-05 12:19:33
dokument Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. 2009-02-05 09:29:12
dokument Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie wyznaczenia osoby do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 2009-01-07 12:04:09
dokument Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2007r. Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2007r. dotyczącego powołania administratora bezpieczenstwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji 2009-01-07 11:59:46