Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 3/09

Burmistrza Lipian

z dnia 7 stycznia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z dnia 22 grudnia  2008 r.

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 52 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U.06.116.783, zm. z 2008 r. Nr 23, poz.135) zarządza się, co następuje:

    § 1. Ustala się układ wykonawczy do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/177/2007 z dnia 22 grudnia  2008 r. według poniższych załączników:

a)      dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2,

b)      wydatki zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3,

c)      przychody i rozchody i zgodnie z załącznikiem nr 4.

d)      plan finansowy na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr  5,

e)      wydatki inwestycyjne na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 6,

f)        limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7,

g)      limity wydatków na programy i projekty realizowane z programów operacyjnych zgodnie  załącznikiem nr 8,

h)      plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9,

i)        dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10,

j)        dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11,

k)      dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12,

l)        wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 13,

m)    harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek na rok 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 2. Dotacje podmiotowe przekazuje się w wysokości umożliwiającej terminowe  opłacanie zobowiązań wynikających z planów finansowych zakładów budżetowych i instytucji kultury oraz realizacji zadań statutowych.

§ 3. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego przekazuje się ;

-  na wywóz nieczystości płynnych po przedłożeniu wniosku o przekazanie dotacji wraz z rozliczeniem oraz kserokopią faktury potwierdzającej wywóz,

- na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych po przedłożeniu na piśmie informacji o powierzchni gminnych zasobów mieszkaniowych wg stanu na 10 dzień każdego miesiąca, dotacja przekazywana będzie w ratach miesięcznych,

§ 4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości i terminach wynikających z zawartych umów.

§ 5. Rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowych przedkłada kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego  w szczegółowości  niemniejszej jak plan finansowy z wyszczególnieniem poszczególnych zadań sfinansowanych z dotacji i środków własnych w terminach wynikających z przepisów prawa .

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_3.xls (XLS, 265.50Kb) 2009-02-05 09:29:12 408 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 05-02-2009 09:29:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 05-02-2009 09:29:12