Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w trwału zarząd oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA  LIPIAN

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 6 poz. 70, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) informuję, że w dniach od 11.02.2009 r. do dnia 04.03.2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń wywieszony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w trwały zarząd oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej położonych w obrębie 2 m. Lipiany, w obrębie 3 m. Lipiany oraz w obrębie Będzin gm. Lipiany.

 

 

 

 

Burmistrz Lipian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 11 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży, oddania w trwały zarząd i ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Burmistrz Lipian

 

 

ogłasza, co następuje:

 

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Lipiany przeznaczone zostały do sprzedaży, oddania w trwały zarząd, ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej następujące nieruchomości (wykazy na następnej stronie).

 

 

II.

 

 

1.      Działka zabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2.      Działki zabudowane położone w obrębie Będzin gm. Lipiany wykazane w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia przeznaczone są do oddania w trwały zarząd jednostce organizacyjnej.

3.      Działka zabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do oddania w trwały zarząd jednostce organizacyjnej.

4.       Działka zabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do oddania w trwały zarząd jednostce organizacyjnej.

5.       Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej.

 

III.

 

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 11.02.2009 r. do dnia 04.03.2009 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Działka zabudowana nr 329 położona w obrębie 2 m. Lipiany

przy ul. Szkolnej 16 w Lipianach

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW SZ2T/00028737/7, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 329, obręb
2 m. Lipiany

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 1.167 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - brak obowiązującego planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany działka położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, usługową

            - działka zabudowana budynkiem warsztatowo – garażowym o powierzchni użytkowej
248,39 m2

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - działka zagospodarowana

6)    cena nieruchomości:

            -  112.000,00 zł (w tym wartość prawa własności gruntu 50.000,00 zł) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)     terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25 marca 2009 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Działki zabudowane nr 83/1 i nr 83/2 położone
w obrębie Będzin gm. Lipiany

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 83/1 - KW 6094 oraz działka nr 83/2 - KW 6096, obręb Będzin gm. Lipiany

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - działka nr 83/1 – 22.256 m2

                - działka nr 83/2 – 1.213 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działki zabudowane

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - brak obowiązującego planu; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod oczyszczalnię ścieków

            - działki zabudowane budynkiem socjalno – technologicznym z wiatą o pow. zabudowy 956,0 m2, budynkiem magazynowym, zblokowaną biologiczną oczyszczalnią ścieków TYP ZBW – BOS – B 1000 oraz TYP ZBW – BOS – BG 800, oczyszczalnią mechaniczną, piaskownikiem pionowym, betonowymi zbiornikami otwartymi i zamkniętymi, siecią kanalizacyjną i wodną, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - działki zagospodarowane

6)    cena nieruchomości:

            -  3.600.000,00 zł (w tym wartość prawa własności gruntu 120.000,00 zł) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu trwałego zarządu:

            - 0,3 % - opłaty roczne

8)      wysokość opłat z tytułu trwałego zarządu:

            - 10.800,00 zł należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 31 marca każdego roku – opłaty roczne

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - oddanie w trwały zarząd jednostce organizacyjnej

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25 marca 2009 r.

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Działka zabudowana nr 2  położona w obrębie 2 m. Lipiany

przy ul. Lipowa 4 w Lipianach

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 2079, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 2, obręb 2 m. Lipiany,
ul. Lipowa 4

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 4.466 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - brak obowiązującego planu; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany działka położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, mieszkaniową

            - działka zabudowana budynkiem administracyjno – mieszkalnym o pow. użytkowej 336,0 m2, budynkiem hydroforni o pow. użytkowej 44,5 m2, budynkiem agregatu prądotwórczego o pow. użytkowej 30,0 m2, budynkiem garażu o pow. użytkowej 66,0 m2, studniami głębinowymi, siecią wodociągową, chodnikami, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - działka zagospodarowana

6)    cena nieruchomości:

            -  390.000,00 zł (w tym wartość prawa własności gruntu 156.000,00 zł) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu trwałego zarządu:

            - 0,3 % - opłaty roczne

8)      wysokość opłat z tytułu trwałego zarządu:

            - 1.170,00 zł należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 31 marca każdego roku – opłaty roczne

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - oddanie w trwały zarząd jednostce organizacyjnej

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25 marca 2009 r.


ZAŁĄCZNIK NR 4

 

Działka zabudowana nr 350/2 położona w obrębie 2 m. Lipiany

przy ul. Kościuszki 1 w Lipianach

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 25466, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 350/2, obręb 2 m. Lipiany, ul. Kościuszki 1

2)     powierzchnia nieruchomości:

            - 5.977 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - brak obowiązującego planu; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany działka położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, mieszkaniową

            - działka zabudowana budynkiem szkolnym nr 1, 1A o pow. użytkowej 1028,00 m2, budynkiem szkolnym nr 2, 2A o pow. użytkowej 2025,80 m2, budynkiem szkolnym nr 2B o pow. użytkowej 432,00 m2, budynkiem sali gimnastycznej nr 3 o pow. użytkowej 454,00 m2, budynkiem kotłowni z zapleczem nr 4 o pow. użytkowej 371,30 m2, chodnikami, placem apelowym, boiskami sportowymi, ogrodzeniem

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - działka zagospodarowana

6)    cena nieruchomości:

            -  2.100.000,00 zł (w tym wartość prawa własności gruntu 208.000,00 zł) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu trwałego zarządu:

            - zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu

8)      wysokość opłat z tytułu trwałego zarządu:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - oddanie w trwały zarząd jednostce organizacyjnej

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25 marca 2009 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 5

 

Działka niezabudowana nr 13 położona w obrębie 3 m. Lipiany

przy ul. Sikorskiego w Lipianach

 

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 11246, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 13, obręb 3 m. Lipiany, ul. Sikorskiego

2)     powierzchnia nieruchomości:

            - 1.251 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - brak obowiązującego planu; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany działka położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową

            - działka niezabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - działka zagospodarowana

6)    cena nieruchomości (wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej):

            -  2.800,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - opłata jednorazowa płatna przed aktem notarialnym

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 13 na rzecz działki sąsiedniej nr 7/1 obręb 3 m. Lipiany

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25 marca 2009 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 11-02-2009 11:00:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 11-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 11-02-2009 11:00:37