Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/214/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2009

 

                                                                                                                                              

UCHWAŁA NR XXV/214/2009

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie: zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2009

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz .1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111) uchwala się co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  1.000.000 zł z tego;

Dział 801 – Oświata i wychowanie  1.000.000 zł w tym;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe   

§ 6200 – dotacje rozwojowe 1.000.000 zł (dochody majątkowe),

§ 2.  Zmniejsza  się wydatki budżetu gminy o kwotę   708.323 zł  z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie  700.000 zł w tym;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 700.000 zł (wydatki inwestycyjne)

Dział 852 – Opieka społeczna 8.323 zł w tym;

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  8.323 zł (wydatki bieżące),

§ 3. Zwiększa  się dochody budżetu gminy o kwotę  56.901 zł z tego;

Dział 853 – Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej 56.901 zł w tym;

Rozdział 85395 – pozostała działalność

            § 2328 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  54.056 zł, (dochody bieżące)

            § 2329 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  2.845 zł (dochody bieżące)

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 65.224 zł z tego;

Dział 852 – Opieka społeczna 2.000 zł w tym;

Rozdział 85295 – pozostała działalność 2.000 zł (dotacja celowa na pomoc finansową)

Dział 853 – Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej 63.224 zł w tym;

Rozdział 85395 – pozostała działalność 63.224 z tego;

            a/ wynagrodzenia 43.460 zł,

            b/ świadczenia społeczne 6.323  zł,

            c/ wydatki bieżące 13.441 zł.

                  § 5. Ustala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Ustala się wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 1 do uchwały.

 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

 § 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Mariusz Marek Przybylski

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_do_uchwaA_y_kwiecieA_.xls (XLS, 37.00Kb) 2009-05-04 15:40:26 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009 15:40:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009 15:40:43