Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/217/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Caryk na bezczynność Burmistrza Lipian

Uchwała Nr XXV/217/2009

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 28 kwietnia 2009r.

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Caryk na bezczynność Burmistrza Lipian.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U.   Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2005r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. 175, poz.1457, zm. wyn. Z Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218,   z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu skargi Pani Anny Caryk na działalność Burmistrza Lipian, Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uznaje się skargę za niezasadną z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 10 lutego 2009 r. Burmistrz Lipian przekazał do Rady Miejskiej w Lipianach skargę na bezczynność organu – Burmistrza Lipian, dotyczącą decyzji na budowę boiska do celów rekreacyjnych w miejscowości Mielęcinek i braku odpowiedzi na pisma wysyłane przez Annę Caryk. Skargę złożył pełnomocnik pani Anny Caryk Adwokat Marcin Gruca.

 

Rada Miejska w Lipianach stwierdza, co następuje:

 

W dniu 17 listopada 2008r. Pani Anna Caryk złożyła do Rady Miejskiej w Lipianach skargę na działania Burmistrza Lipian związane z usytuowaniem boiska w miejscowości Mielęcinek. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. poddała analizie dokumenty w sprawie lokalizacji boiska do celów rekreacyjnych w m. Mielęcinek przy posesji Pani Anny Caryk oraz zachowanie przepisów prawa budowlanego. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu Burmistrza Lipian w przedmiotowej sprawie. Komisja Rewizyjna zapoznała się również z pismem Pani Anny Caryk z dnia 26 listopada 2008 r., przekazanym do Burmistrza Lipian i Rady Miejskiej stwierdzając, że powyższe pismo nie wnosi nowych okoliczności w przedmiotowej sprawie. Rada Miejska w Lipianach na sesji w dniu 26 lutego 2009 r. przyjęła uchwałę Nr XXIII/203/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Caryk na działalność Burmistrza Lipian. Rada Miejska w powyższej uchwale uznała skargę za niezasadną. Pani Anna Caryk została powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy pismem z dnia 02.03.2009 roku, znak: BRM.V.0561/03/08.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami dostarczonymi przez Burmistrza Lipian w dniu 9 kwietnia 2009 r. pismem znak: OW.0717/10/09 oraz treścią skargi z dnia  2 lutego 2009 r. w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2008 r.. Na swoim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2009 r. po analizie całej dokumentacji  dotyczącej przedmiotowej sprawy uznała, że skarga na Burmistrza Lipian jest niezasadna. W posiadanej dokumentacji znajduje się odpowiedź na pismo z dnia 16 grudnia 2008 r. datowane na 23 grudnia 2008 r. oznaczone znakiem sprawy: OW.4221/20/2008 podpisane przez Sekretarz Gminy z upoważnienia Burmistrza Lipian, adresowane do pani Anny Caryk.

 

 

                                                            

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                  Mariusz Marek Przybylski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009 15:48:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009 15:49:38