Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/225/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Lipiany do projektu "Moje gimnazjum-moja szansa" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Uchwała Nr XXVI/225/2009

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 25 maja  2009 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Lipiany do projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558,   Nr 113,  poz. 984, Nr 153,  poz.1271.  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz.1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327. Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52.poz.420)   w związku z art. 1 pkt.15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1685,   z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791,  Nr 120, poz. 818,  Nr 180,  poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458)  Rada Miejska  w Lipianach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystąpić do projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” realizowanego  w ramach Priorytetu  IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej   

 

                                                                                     

                                                                                       Mariusz Marek Przybylski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-05-2009 08:56:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 15-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-05-2009 08:57:44