Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 40/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

Zarządzenie Nr 40/09

Burmistrza Lipian

z dnia 18 maja 2009 r.

w sprawie zmian  budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505) oraz § 15 pkt 5  uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z   22 grudnia 2008 zarządza się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 34.572,37 w tym:

Dział 751  – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa 2,37 zł z tego:

Rozdział 75109  – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

            § 4110 – 1,32 zł,

            § 4120 – 1,05 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 zł, z tego:

Rozdział  75412 – ochotnicze straże  pożarne,

            § 4270 – 2.000 zł, 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 zł z tego;

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

            § 4110 – 30 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia  10.950 zł z tego;

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe ;

            a/ rezerwa ogólna 4.500 zł,

            b/ rezerwa celowa na pozyskiwanie środków pozabudżetowych 6.450 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.000 zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

            § 4280 – 1.000 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna 500 zł z tego:

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 4300 – 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona   środowiska 12.200 zł z tego;

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

            § 4300 -11.000 zł,

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4300 – 1.200 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.890 zł z tego ;

Rozdział 92109 –domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 4810 – 7.890 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34.572,37 w tym:

Dział 751  – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa 2,37 zł z tego:

Rozdział 75109  – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

            § 4300 – 2,37 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 zł, z tego:

Rozdział  75412 – ochotnicze straże  pożarne,

            § 4300 – 2.000 zł, 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 zł z tego;

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

            § 4120 – 30 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.000 zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

            § 4210 – 1.000 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.500 zł z tego:

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na  ubezpieczenia emerytalne  i rentowe

            § 3110 – 2.000 zł

            § 4300 – 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona   środowiska 12.200 zł z tego;

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w  miastach i gminach

            § 4300 -11.000 zł,

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4170 – 1.200 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.840 zł z tego ;

Rozdział 92109 –domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 2480 – 16.840 zł.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektorowi MGOK oraz kierownikowi OPS.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_40.xls (XLS, 34.50Kb) 2009-05-29 09:50:34 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-05-2009 09:50:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 15-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-05-2009 09:50:34