Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na prace remontowe oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych wisanych do rejestru zabytków oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu gminy Lipiany na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych

Zarządzenie nr 44

Burmistrza Lipian

z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie: powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na prace remontowe oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu gminy Lipiany na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457. Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. 52, poz. 420) oraz § 6.1 uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/193/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace remontowe oraz konserwatorskie dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz § 3 uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XXII/! 94/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielanie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyk i stanu technicznego budynków mieszkalnych zarządza się co następuje:

§ l. Powołuje się Komisję w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na poprawę estetyki i stanu technicznego obiektów zabytkowych oraz rozpatrzenia wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu gminy Lipiany na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w składzie:

1). Elżbieta Gabruch - przewodnicząca komisji

2). Tomasz Cichocki - członek

3). Elżbieta Pietkiewicz - członek

4). Arieta Szpakowska - członek

5). Krzysztof Siemaszko - członek

§ 2. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniu jawnym.

§ 3. Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu pożyczki lub dotacji zapada większością głosów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 24 kwietnia 2007r.w sprawie powołania komisji dla rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli indywidualnych na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Lipian

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-07-2009 08:50:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 19-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-07-2009 08:51:42