Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 49/2009 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Zarządzenie Nr 49/2009

Burmistrza Lipian

 

z dnia 02 czerwca 2009 r.

 

 

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 1 ust. 2, § 2, § 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/241/2006 z 7 marca 2006 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Umarza się zaległe opłaty czynszowe za lokal mieszkalny nr ... w budynku mieszkalnym nr ... położony w miejscowości Wołczyn gmina Lipiany, należne od Pani Danuty Nierkorek w kwocie 5.499,78 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100).

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Burmistrz Lipian

inż. Krzysztof Irenuesz Boguszewski

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-07-2009 08:59:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 19-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-07-2009 08:59:46