Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 62/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

Zarządzenie Nr 62/09

Burmistrza Lipian

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmian  budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 72, poz. 619) oraz § 15 pkt 5  uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z  22 grudnia 2008 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  82.065,73 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 283 zł z tego;

Rozdział 01008 – melioracje wodne

            § 4270 – 283 zł,

Dział 630 – Turystyka 3.710 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4210 – 3.710 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 100 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4530 – 100 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 10.344 zł  z tego;

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4410 – 733 zł,

§ 4210 – 6.261 zł,

            § 4270 – 250 zł,

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4210 – 100 zł,

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 4210 – 1.000 zł,

            § 4430 – 2.000 zł,

Dział 751  – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa 183,73 zł z tego:

Rozdział 75109  – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

            § 4210 – 6,89 zł,

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

            § 4210 – 70,44 zł,

§ 4740 – 105,76 zł,

§ 4750 – 0,64 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 zł, z tego:

Rozdział  75414 – obrona cywilna

            § 4300 – 20 zł, 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.172 zł, z tego:

Rozdział  75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

            § 4210 – 672 zł, 

§ 4610 – 2.500 zł, 

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe 31.406 zł, z tego:

Rozdział  75818 – rezerwa ogólna (w tym celowa 12.945 zł)

            § 4810 – 31.406 zł , 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 350 zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

            § 4210 – 50 zł,

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4300 – 300 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.270 zł z tego;

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

            § 4300 – 500 zł,

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

            § 4170 – 5.500 zł,

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4210 – 4.000 zł,

§ 4300 – 2.270 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.727 zł z tego;

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 4270 – 5.617 zł,

§ 4810 – 10.110 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 4.500 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4270 – 4.500 zł,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 82.065,73 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 283 zł z tego;

Rozdział 01008 – melioracje wodne

§ 4300 – 126 zł,

§ 4430 – 157 zł,

 

Dział 630 – Turystyka 3.710 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4010 – 2.660 zł,

            § 4140 – 150 zł,

§ 4170 – 900 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 100 zł z tego;

Rozdział 70095 – pozostała działalność

            § 4430 – 100 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 10.344 zł  z tego;

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 3030 – 733 zł,

§ 4580 – 11 zł,

            § 4750 – 6.500 zł,

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4740 – 100 zł,

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 4300 – 3.000 zł,

Dział 751  – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa 183,73 zł z tego:

Rozdział 75109  – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

            § 4300 – 6,89 zł,

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

            § 4300 – 151,10 zł,

§ 4410 – 25,74 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 zł, z tego:

Rozdział  75416 – straż miejska

            § 4300 – 20 zł, 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.172 zł, z tego:

Rozdział  75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4170 – 165 zł,

§ 4300 – 3.000 zł, 

§ 4570 – 7 zł, 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.851 zł z tego;

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

            § 4300 – 1 zł,

§ 6050 – 3.500 zł,

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

            § 4300 – 50 zł,

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4410 – 300 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 14.960 zł z tego;

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

            § 3240 – 12.500 zł,

Rozdział 85495 – pozostała działalność

            § 4210 – 650 zł,

§ 4300 – 1.450 zł,

§ 4750 – 360 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.270 zł z tego;

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

            § 4210 – 500 zł,

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

            § 4210 – 5.500 zł,

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4010 – 4.000 zł,

§ 4140 – 400 zł,

§ 4270 – 1.870 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.672 zł z tego;

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 2480 – 23.055 zł,

§ 4170 – 550 zł,

§ 4210 – 5.000 zł,

§ 4430 – 67 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 4.500 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4210 – 2.500 zł,

§ 4300 – 2.000 zł,

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy Dyrektorowi Zespołu Szkół oraz Dyrektorowi MGOK.

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_62.xls (XLS, 41.00Kb) 2009-07-13 08:29:15 396 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 13-07-2009 08:29:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 08-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 13-07-2009 08:32:37