Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 78/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

Zarządzenie Nr 78/09

Burmistrza Lipian

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zmian  budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504,  Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666)   oraz § 15 pkt 5  uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z  22 grudnia 2008 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 94.301,74 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 302,74 zł z tego;

Rozdział 01008 – melioracje wodne

            § 4270 – 300 zł,

Rozdział 01095 – pozostała działalność (zlecone)

            § 4120 – 0,07 zł,

            § 4210 – 2,67 zł

Dział 600 – Transport i łączność 20.400 zł z tego;

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

            § 4210 – 400 zł,

            § 6050 – 20.000 zł,

Dział 630 – Turystyka 2.740 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4270 – 2.740 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 854 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4530 – 854 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 3.155 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4300 – 600 zł,

 Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4210 – 1.500 zł,

§ 4740 –  500 zł,

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4300 – 555 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1700 zł, z tego:

Rozdział  75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

            § 4210 – 1.000 zł, 

§ 4610 – 500 zł, 

§ 4750 – 200 zł,

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe 4.900 zł, z tego:

Rozdział  75818 – rezerwa ogólna

            § 4810 – 4.900 zł , 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  46.500 zł z tego;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

            § 4010 – 36.500 zł,

Rozdział 80110 – gimnazja     

§ 4010 – 10.000 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.100 zł z tego;

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4210 – 1.500 zł,

            § 4280 – 1.000 zł,

            § 4360 – 600 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna  3.100 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

            § 4300 – 1.000 zł,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 4300 – 2.000 zł,

            § 4410 – 100 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.050 zł z tego;

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4210 – 2.250 zł,

§ 4300 – 2.250 zł,

§ 4430 – 550 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500 zł z tego;

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 4810 – 2.000 zł,

Rozdział 92195 – pozostała działalność

            § 4300 – 500 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 94.301,74 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 302,74 zł z tego;

Rozdział 01008 – melioracje wodne

            § 4210 – 300 zł,

Rozdział 01095 – pozostała działalność (zlecone)

            § 4110 – 2,74 zł,

            Dział 600 – Transport i łączność 20.400 zł z tego;

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

            § 4270 – 20.000 zł,

            § 4430        400 zł,

Dział 630 – Turystyka 2.740 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4010 – 2.500 zł,

            §4110 – 80 zł,

            § 4170 – 160 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 854 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4170 – 854 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 3.155 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4750 – 600 zł,

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4750 – 500 zł,

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4170 – 555 zł,

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 4350 – 1.500 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.700 zł, z tego:

Rozdział  75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

            § 4300 – 1.700 zł, 

 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

            § 4270 – 4.900 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie  46.500 zł z tego;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

            § 4270 – 45.000 zł,

            § 4750 – 850 zł,

Rozdział 80110 – gimnazja     

§ 4750 – 450 zł,

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

            § 4750 – 200 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.100 zł z tego;

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4270 – 3.100 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna  3.100 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

            § 4750 – 1.000 zł,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 3030 – 100 zł,

            § 4700 – 500 zł,

            § 4750 – 1.500 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.050 zł z tego;

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4010 – 4.550 zł,

§ 4110 – 500 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500 zł z tego;

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 2480 – 2.000 zł,

Rozdział 92195 – pozostała działalność

            § 4210 – 500 zł

§  3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy Dyrektorowi Zespołu Szkół, Dyrektorowi MGOK oraz Kierownikowi OPS.

           §  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_78.xls (XLS, 35.50Kb) 2009-09-14 15:44:41 412 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 14-09-2009 15:44:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 11-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 14-09-2009 15:44:41