Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Zarządzenie Nr  31/2009

Burmistrza Lipian

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

 

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,   Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)   w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 10, poz. 707, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935,   Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 167, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654,  z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Lipianach Regulamin Pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Lipinach do zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy oraz pisemnego potwierdzenia tego faktu w terminie do dnia 14 maja 2009 r.

2. Podanie do wiadomości pracownikom tekstu zarządzenia i regulaminu pracy następuje poprzez wyłożenie pełnego tekstu w dniu wydania zarządzenia w sekretariacie Urzędu i na stanowisku do spraw zatrudnienia i handlu.

 

 

§ 3. Z dniem 1 czerwca 2009 r. traci moc zarządzenie nr 11/2009 Burmistrza Lipian         z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego            w Lipinach.

 

 

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 czerwca 2009 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:02:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 07-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:02:59