Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Zarządzenie Nr  52/09

Burmistrza Lipian

z dnia 03 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

 

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,   z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)    w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 10, poz. 707, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935,   Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 167, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654,   z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) ustalam co następuje:

 

 

§ 1. W Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Lipinach stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 31/2009 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 24 otrzymuje brzmienie:

      „ § 24. 1. W Urzędzie Miejskim stosuje się następujące systemy czasu pracy:

1) podstawowy system czasu pracy,

2) system równoważnego czasu pracy,

3) system zadaniowego czasu pracy.

2. W każdym z wyżej wymienionych systemów czasu pracy pracodawca może wprowadzić pracę zmianową.

3. Okres rozliczeniowy dla wszystkich systemów czasu pracy stosowanych w Urzędzie wynosi jeden miesiąc.

4. W podstawowym systemie czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę   i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

5. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, doradców i asystentów oraz do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, stosuje się równoważny system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. 

 

6. Do pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru, ze względu na rodzaj pracy i jej organizację oraz miejsce wykonywania pracy, stosowany jest system zadaniowego czasu pracy. Zadaniowy czas pracy nie może przekroczyć wymiaru czasu pracy określonego w ust. 4  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

7. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem jej wykonywania może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca ustala po porozumieniu z pracownikiem czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wskazany w ust. 4.

     6. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

7. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:

a)   poniedziałek od godz. 730 do godz. 1600,

b)  od wtorku do czwartku od godz. 730 do godz. 1530,

c)  piątek od godz. 730 do godz. 1500

b)      soboty są dniami wolnymi od pracy.

8. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy w każdym dniu tygodnia na stanowisku robotnika gospodarczego – sprzątaczki:

a)   I zmiana od godz. 700 do godz. 1500,

b)   II zmiana od godz. 1100 do godz. 1900,

c)   soboty są dniami wolnymi od pracy.

9. Rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

10. Radców prawnych obowiązuje czas pracy wg odrębnych przepisów, a jego rozkład ustala indywidualnie pracodawca na podstawie tych przepisów.

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 6 lipca 2009 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:05:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 07-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:05:02