Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 94/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

Zarządzenie Nr 94/09

Burmistrza Lipian

z dnia 25 września  2009 r.

 

w sprawie zmian  budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504,  Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666)   oraz § 15 pkt 5  uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z  22 grudnia 2008 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 65.517 w tym:

Dział 630 – Turystyka 4.447 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4010 – 3.010 zł,

            § 4110 – 349 zł

            § 4280 – 40 zł

            § 4440 – 1.048 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 8.818 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4210 – 1.610 zł,

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4210 – 4.000 zł,

§ 4700 –  1.000 zł,

§ 4740 – 400 zł,

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4110 – 76 zł,

            § 4120 – 32 zł,

            § 4170 – 300 zł,

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 4210 – 1.400 zł,

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 944 zł z tego:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

            § 4430 – 444 zł

Rozdział  75414 – obrona cywilna

            § 4300 – 500 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 177 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4170 – 177 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia 8.400 zł, z tego:

Rozdział  75818 – rezerwy ogólne i celowe

            § 4810 – 8.400 zł , 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.530 zł z tego;

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

            § 4300 – 1.435 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność

            § 4300 – 95 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 26.100 zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

            § 4280 – 6.000 zł

Rozdział   85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4270 – 20.100 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna  5.700 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)

            § 3110 – 5.000 zł, (świadczenia rodzinne)

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 4700 – 200 zł,

            § 4750 – 500 zł,

Dział 854 – Edukacyjna  opieka wychowawcza 300 zł z tego;

Rozdział 85495 – pozostała działalność

            § 4430 – 300 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.900 zł z tego;

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

            § 4300 – 8.900 zł,

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 zł z tego;

Rozdział 92195  – pozostała działalność

            § 4300 – 150 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 51 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4210 – 51 zł,

            § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 65.517 zł w tym:

Dział 630 – Turystyka 4.447 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

§ 3020 – 90 zł,

            § 4210 – 2.057 zł,

            § 4300 – 1.000 zł,

            § 4380 – 1.100 zł,

            § 4430 – 200 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 14.218 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 3020 – 1.500 zł,

            § 4430 – 110 zł,

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4260 – 2.500 zł,

            § 4440 – 6.900 zł,

§ 4750 –  400 zł,

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4210 – 408 zł,

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 4350 – 1.000 zł,

            § 4300 – 1.400 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.944 zł z tego:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

            § 4210 – 2.444 zł

Rozdział  75414 – obrona cywilna

            § 4210 – 500 zł,

 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.177 zł w tym;

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4100 - 1.000 zł,

§ 4610 – 177 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.530 zł z tego;

Rozdział 80195 – pozostała działalność

            § 4170 – 1.530 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 26.100 zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

            § 4210 – 6.000 zł

Rozdział   85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4170 – 18.000 zł,

            § 4210 – 2.100 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna  5.700 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)

            § 4110 – 5.000 zł, (składki za podopiecznych)

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 4210 – 700 zł,

Dział 854 – Edukacyjna  opieka wychowawcza 300 zł z tego;

Rozdział 85495 – pozostała działalność

            § 4210 – 300 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.900 zł z tego;

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4210 – 6.082 zł,

            § 4280 – 80 zł,

            § 4440 – 2.738 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 zł z tego;

Rozdział 92195  – pozostała działalność

            § 4210 – 150 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 51 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4440 – 51 zł,

            §  3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy oraz Kierownikowi OPS.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_94.xls (XLS, 34.00Kb) 2009-10-21 14:53:52 409 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:53:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 07-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:53:52