Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 15 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412,
z 2009 r. Nr 18, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817) Burmistrz Lipian

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Lipiany przeznaczone zostały do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy następujące nieruchomości (wykazy na następnej stronie).

 

 

II.

 

1.      Działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2.      Działka zabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

3.       Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Armii Krajowej 41 w Lipianach wykazany
w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

 

III.

 

1.      Działka niezabudowana położona w obrębie Osetna gm. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do dzierżawy  w drodze bezprzetargowej.

2.      Działka niezabudowana położona w obrębie Osetna gm. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do dzierżawy  w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 15.12.2009 r. do dnia 04.01.2010 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Działka niezabudowana nr 256 położona w obrębie 2 m. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 19098, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 256 obręb 2 m. Lipiany

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 0,0215 ha

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod mieszkalnictwo; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka niezabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

6)    cena nieruchomości:

            -  6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami; wartość nieruchomości według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 12.000,00 zł; w związku z tym, iż przedmiotowa nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, cena została obniżona o 50%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - opłata jednorazowa płatna przed aktem notarialnym

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 stycznia 2010 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Działka zabudowana nr 83 położona w obrębie 3 m. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 19914, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 83 obręb 3 m. Lipiany

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 0,0268 ha

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem gospodarczym – stodołą o powierzchni użytkowej 170,75 m2;

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod zabudowę mieszkaniową, usługową; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - działka zagospodarowana

6)    cena nieruchomości:

            -  20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami; w tym wartość prawa własności gruntu 9.700,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - opłata jednorazowa płatna przed aktem notarialnym

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

- termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 41 przy ul. Armii Krajowej usytuowany na działce nr 285 w obrębie 2 m. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 285, obręb 2 m. Lipiany, KW 65130

            - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 41 przy ul. Armii Krajowej w Lipianach wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym, KW brak

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka – 1.171 m2 w udziale 117/1000 części,

            - lokal mieszkalny – 42,15 m2,

            - pomieszczenie gospodarcze – 7,80 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi oraz 5 budynkami gospodarczymi, 

            - lokal mieszkalny znajduje się na parterze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c.

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany pod zabudowę mieszkaniową, usługową.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cena nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 7.137,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 2 – 15.551,00 zł

            -  pomieszczenie gospodarcze – 312,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - nie dotyczy

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - sprzedaż na własność działki gruntu w udziale 117/1000 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

Działka niezabudowana nr 215/3 położona w obrębie Osetna gm. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 215/3, obręb Osetna gm. Lipiany

2)     powierzchnię nieruchomości:

            - pow. działki2,48 ha

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana, rolna

4)     przeznaczenie nieruchomości:

            - zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta, który stracił ważność 31.12.2003 r. – teren przeznaczony był pod uprawy polowe

5)   sposób zagospodarowania nieruchomości:

            - działka przeznaczona pod dzierżawę z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy

6)    cena nieruchomości:

            - stawka czynszu rocznego za 1 ha gruntów rolnych zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz klasami gruntów

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

1.       za wydzierżawienie 1 ha gruntów rolnych  sklasyfikowanych

-          Klasa I

-          Klasa II

-          Klasa III a

-          Klasa III b

-          Klasa IV a

-          Klasa IV b

-          Klasa V

-          Klasa VI

-          Nieużytki

2.       za wydzierżawienie 1 ha użytków zielonych

-          Klasa I

-          Klasa II

-          Klasa III

-          Klasa IV

-          Klasa V

-          Klasa VI i nieużytki

 

Grunty nie użytkowane rolniczo przez okres co najmniej 3 lat w pierwszym roku dzierżawy podlegają zwolnieniu z czynszu dzierżawnego w wysokości 100 %

 

5,10 q żyta*

4,60 q żyta*

4,10 q żyta*

3,70 q żyta*

2,80 q żyta*

2,10 q żyta*

1,20 q żyta*

nieodpłatnie

nieodpłatnie

 

5,00 q żyta*

4,10 q żyta*

3,20 q żyta*

2,30 q żyta*

1,20 q żyta*

nieodpłatnie

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 30 czerwca każdego roku

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - działka przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami

12)    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 stycznia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

Działka niezabudowana nr 162 położona w obrębie Osetna gm. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 162, obręb Osetna gm. Lipiany, KW SZ2T/00015813/0

2)     powierzchnię nieruchomości:

            - pow. działki0,99 ha

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana, rolna

4)     przeznaczenie nieruchomości:

            - zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta, który stracił ważność 31.12.2003 r. – teren przeznaczony był pod uprawy polowe

5)   sposób zagospodarowania nieruchomości:

            - działka przeznaczona pod dzierżawę z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy

6)    cena nieruchomości:

            - stawka czynszu rocznego za 1 ha gruntów rolnych zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz klasami gruntów

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

3.       za wydzierżawienie 1 ha gruntów rolnych  sklasyfikowanych

-          Klasa I

-          Klasa II

-          Klasa III a

-          Klasa III b

-          Klasa IV a

-          Klasa IV b

-          Klasa V

-          Klasa VI

-          Nieużytki

4.       za wydzierżawienie 1 ha użytków zielonych

-          Klasa I

-          Klasa II

-          Klasa III

-          Klasa IV

-          Klasa V

-          Klasa VI i nieużytki

 

Grunty nie użytkowane rolniczo przez okres co najmniej 3 lat w pierwszym roku dzierżawy podlegają zwolnieniu z czynszu dzierżawnego w wysokości 100 %

 

5,10 q żyta*

4,60 q żyta*

4,10 q żyta*

3,70 q żyta*

2,80 q żyta*

2,10 q żyta*

1,20 q żyta*

nieodpłatnie

nieodpłatnie

 

5,00 q żyta*

4,10 q żyta*

3,20 q żyta*

2,30 q żyta*

1,20 q żyta*

nieodpłatnie

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 30 czerwca każdego roku

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - działka przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami

12)    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 stycznia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 15-12-2009 09:15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 07-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 21-12-2009 10:59:50