Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 114/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

Zarządzenie Nr 114/09

Burmistrza Lipian

z dnia 20 listopada  2009 r.

 

w sprawie zmian  budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504,  Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666)   oraz § 15 pkt 5  uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z  22 grudnia 2008 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 170.720 w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 21.650 zł z tego;

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

            § 6620 – 18.650 zł,

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

            § 4270 – 1.000 zł,

            § 6060–  2.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.000 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4580 – 1.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 30.340 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 3030 – 1.000 zł,

§ 4210 – 2.000 zł,

§ 4300 – 300 zł,

§ 4750 – 100 zł,

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4010 – 15.850 zł,

§ 4110 –  3.700 zł,

§ 4120 – 600 zł,

§ 4360 – 1.000 zł,

§ 4380 – 500 zł,

§ 4430 – 790 zł,

§ 4440 – 3.000 zł,

§ 4530 – 200 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4210 – 300 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

§ 4300 – 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.470 zł z tego:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

            § 4040 – 190 zł,

§ 4270 – 380 zł,

§ 4280 – 600 zł.

Rozdział  75414 – obrona cywilna

            § 4210 – 100 zł,

§ 4300 – 200 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.000 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4110 – 500 zł,

§ 4740 – 500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 17.020 zł, z tego:

Rozdział  75818 – rezerwy ogólne i celowe

            § 4810 – 17.020 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 17.000 zł z tego;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

            § 3020 – 1.000 zł.

§ 4010 – 5.000 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

            § 3020 – 800 zł,

§ 4010 – 5.000 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

            § 4010 – 5.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 7.200 zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

            § 4210 – 2.200 zł,

§ 4280 – 4.000 zł.

Rozdział   85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4210 – 1.000 zł.


Dział 852 – Pomoc społeczna  20.570 zł z tego;

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

            § 3110 – 20.570 zł.

Dział 854 – Edukacyjna  opieka wychowawcza 200 zł z tego;

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

            § 4110 – 200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.220 zł z tego;

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

            § 4300 – 5.590 zł.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

            § 4210 – 5.000 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4260 – 500 zł,

§ 6050 – 9.130 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 zł z tego;

Rozdział 92195  – pozostała działalność

            § 4300 – 250 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 33.000 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4170 – 4.000 zł,

            § 6050 – 29.000 zł.

 

            § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 170.720 w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 21.650 zł z tego;

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

            § 4300 –  1.650 zł,

§ 6050 –  20.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.000 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4260 – 1.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 32.800 zł  z tego;

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4170 – 4.900 zł,

§ 4210 – 2.000 zł,

§ 4300 – 10.000 zł,

§ 4370 – 1.500 zł,

§ 4410 – 5.000 zł,

§ 4580 – 500 zł,

§ 4750 – 2.200 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4750 – 300 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 3030 – 4.400 zł

§ 4210 – 1.000 zł,

§ 4350 – 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.925 zł z tego:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

            § 4210 – 3.500 zł,

§ 4360 – 300 zł,

§ 4410 – 100 zł,

§ 4440 – 25 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.000 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4100 – 1.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 17.000 zł z tego;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

            § 4210 – 1.000 zł,

§ 4240 – 1.500 zł,

§ 4300 – 6.100 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

            § 4240 – 2.500 zł,

§ 4300 – 3.000 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

            § 4240 – 1.000 zł,

§ 4300 – 1.600 zł,

§ 4410 – 100 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 7.200 zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

            § 4300 – 6.200 zł

Rozdział   85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4300 – 1.000 zł,

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  20.570 zł z tego;

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

            § 4330 – 20.570 zł,    

Dział 854 – Edukacyjna  opieka wychowawcza 200 zł z tego;

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

            § 4300 – 200 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.220 zł z tego;

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4140 – 100 zł,

§ 4170 – 1.800 zł,

§ 4210 – 16.000 zł,

§ 4300 – 2.100 zł,

§ 4410 – 220 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.355 zł z tego;

Rozdział 92109  – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 2480 – 12.105 zł.

Rozdział 92195  – pozostała działalność

            § 4210 – 250 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 33.000 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4010 – 3.500 zł,

            § 4110 – 400 zł,

§ 4120 – 50 zł,

§ 4210 – 9.500 zł,

§ 4260 – 2.050 zł,

§ 4300 – 16.000 zł,

Rozdział 92695 – pozostała działalność

            § 4210 – 1.500 zł,

            §  3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor Zespołu Szkół oraz Kierownikowi OPS.

 

          §  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_114.xls (XLS, 38.50Kb) 2009-12-18 12:42:12 391 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 18-12-2009 12:42:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-12-2009 12:42:12