Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 124/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykoanwczego

Zarządzenie Nr 124/09

Burmistrza Lipian

z dnia 14 grudnia  2009 r.

 

w sprawie zmian  budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504,  Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666)   oraz § 15 pkt 5  uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z  22 grudnia 2008 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 350.212,78 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 85,03 zł z tego;

Rozdział 01095 – pozostała działalność

            § 4210 – 85,03 zł,

Dział 600 – Transport i łączność 557 zł z tego;

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

            § 6620 – 1 zł,

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

            § 4300 – 506 zł,

            § 4430 –  50 zł,

Dział 630 – Turystyka 6.615 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4010 – 4.195 zł,

§ 4110 – 406 zł,

§ 4120 – 60 zł,

§ 4140 – 102 zł,

§ 4170 – 9 zł,

§ 4270 – 6 zł,

§ 4380 – 1.500 zł,

§ 4430 – 157 zł,

§ 4530 – 180 zł.

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.220 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4610 – 1.220 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 26.865 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 3030 – 300 zł,

§ 4210 – 550 zł,

§ 4740 – 110 zł,

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 3020 – 2.500 zł,

            § 4010 – 12.100 zł,

§ 4110 –  3.430 zł,

§ 4120 – 3.600 zł,

§ 4140 – 1.280 zł,

§ 4380 – 500 zł,

§ 4530 – 85 zł,

§ 4580 – 110 zł,

§ 4700 – 1.500 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4300 – 800 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 373,75 zł z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

            § 4110 – 9,04 zł,

§ 4210 – 364,07 zł,

§ 4300 – 0,64 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.980 zł z tego:

Rozdział 75403 – jednostki terenowe policji

            § 4210 – 2.785 zł,

Rozdział 75406 – straż graniczna

            § 4210 – 790 zł,

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

            § 4140 – 380 zł,

Rozdział  75414 – obrona cywilna

§ 4300 – 25 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.200 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4300 – 1.200 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 235.000 zł, z tego:

Rozdział  75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

            § 8070 – 235.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 12.200 zł, z tego:

Rozdział  75818 – rezerwy ogólne i celowe

            § 4810 – 12.200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20.100 zł z tego;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

            § 4110 – 2.300 zł,

            § 4120 – 3.400 zł,

            § 4260 – 2.000 zł,

            § 4370 – 1.500 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

            § 4110 – 2.300 zł,

            § 4120 – 1.500 zł,

            § 4370 – 1.000 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

            § 4110 – 1.000 zł,

            § 4260 – 5.000 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

            § 4170 – 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna  11.773 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

            § 4110 – 1.700 zł,

            § 4120 – 44 zł,

            § 4210 – 390 zł,

            § 4280 – 50 zł,

            § 4410 – 120 zł,

            § 4430 – 220 zł,

            § 4700 – 70 zł,

            § 4740 – 140 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

            § 4210 – 510 zł,

            § 4300 – 805 zł,

            § 4740 – 250 zł,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 4110 – 2.283 zł,

            § 4120 – 910 zł,

            § 4280 – 110 zł,

            § 4370 – 1.000 zł,

            § 4430 – 311 zł,

            § 4700 – 120 zł,

            § 4740 – 390 zł,

            § 4750 – 550 zł.         

 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

            § 4170 – 300 zł,

            § 4330 – 1.500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.415 zł z tego;

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4010 – 6.505 zł,

            § 4110 – 500 zł,

            § 4260 – 280 zł,

            § 4410 – 130 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 414 zł z tego;

Rozdział 92109  – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 4270 – 414 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 22.415 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4210 – 11.415 zł,

            § 4260 – 1.000 zł,

            § 4300 – 10.000 zł.

 

            § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 350.212,78 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 85,03 zł z tego;

Rozdział 01095 – pozostała działalność

            § 4300 – 75,03 zł,

            § 4740 – 10,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 557 zł z tego;

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

            § 4300 – 1 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

            § 6050 – 556 zł.

Dział 630 – Turystyka 6.615 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4210 – 5.284 zł,

§ 4260 – 361 zł,

§ 4300 – 970 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.220 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4210 – 100 zł,

            § 4520 – 1.120 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 32.465 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4300 – 950 zł,

§ 4750 – 10 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4210 – 2.655 zł,

§ 4260 –  9.000 zł,

§ 4280 – 130 zł,

§ 4300 – 14.500 zł,

§ 4350 – 560 zł,

§ 4410 – 1.760 zł,

§ 4420 – 300 zł,

§ 4740 – 150 zł,

§ 4750 – 410 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4380 – 300 zł,

            § 4750 – 500 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

§ 4210 – 700 zł,

§ 4350 – 540 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 373,75 zł z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

            § 4120 – 0,26 zł,

§ 4740 – 59,14 zł,

§ 4750 – 314,35 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.980 zł z tego:

Rozdział 75403 – jednostki terenowe policji

            § 4300 – 1.400 zł,

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

            § 4210 – 2.050 zł,

            § 4260 – 20 zł,

            § 4280 – 100 zł,

            § 4360 – 130 zł,

            § 4410 – 50 zł.

Rozdział  75414 – obrona cywilna

§ 4210 – 230 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.200 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4100 – 1.200 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 235.000 zł, z tego:

Rozdział  75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

            § 8110 – 235.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20.100 zł z tego;

Rozdział 80104 – przedszkola

            § 2510 – 20.000 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

            § 4300 – 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna  18.373 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

            § 4010 – 1.634 zł,

            § 4110 – 642 zł,

            § 4300 – 350 zł,

            § 4440 – 51 zł,

            § 4750 – 57 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

            § 4300 – 2 zł,

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

            § 4300 – 70 zł,

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

            § 3110 – 1.648 zł,

            § 4750 – 30 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 3030 – 84 zł,

            § 4010 – 5.500 zł,

            § 4170 – 798 zł,

            § 4210 – 573 zł,

            § 4300 – 2280 zł,

            § 4410 – 100 zł,

            § 4440 – 434 zł.         

 Rozdział 85295 – pozostała działalność

            § 3110 – 4.120 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.415 zł z tego;

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 3020 – 70 zł,

            § 4120 – 160 zł,

            § 4170 – 2.200 zł,

            § 4210 – 4.000 zł,

            § 4280 – 240 zł,

            § 4300 – 500 zł,

            § 4440 – 245 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 414 zł z tego;

Rozdział 92109  – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 4260 – 414 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 22.415 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 6050 – 22.415 zł.

            §  3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor Zespołu Szkół, Dyrektorowi Przedszkola oraz Kierownikowi OPS.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_124.xls (XLS, 53.00Kb) 2009-12-18 13:04:28 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 18-12-2009 13:04:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-12-2009 13:04:28