Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 132/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

Zarządzenie Nr 132/09

Burmistrza Lipian

z dnia 22 grudnia  2009 r.

 

w sprawie zmian  budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504,  Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666)   oraz § 15 pkt 5  uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z  22 grudnia 2008 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 86.449 w tym:

Dział 630 – Turystyka 3.202 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4210 – 2.500 zł,

§ 4300 – 600 zł,

§ 4380 – 102 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.960 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4260 – 800 zł,

§ 4350 – 3.160 zł,

§ 4610 – 1.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 5.540 zł z tego;

Rozdział 71035 – cmentarze

            § 4300 – 5.540 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 13.350 zł  z tego;

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4010 – 6.700 zł,

            § 4380 – 1.000 zł,

§ 4440 –  1.100 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4210 – 300 zł,

            § 4300 – 350 zł.

 

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 3030 – 2.500 zł,

            § 4210 – 700 zł,

            § 4430 – 700 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 530 zł z tego:

Rozdział 75403 – jednostki terenowe policji

            § 4300 – 530 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4300 – 500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 392 zł, z tego:

Rozdział  75818 – rezerwy ogólne i celowe

            § 4810 – 392 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 30.803 zł z tego;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

            § 4260 – 6.000 zł,

            § 4270 – 13.600 zł,

            § 4430 – 1.400 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

            § 4260 – 1.500 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

            § 4260 – 3.000 zł,

            § 4370 – 500 zł,

            § 4750 – 500 zł.

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

            § 2320 – 742 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

            § 4410 – 3.000 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

            § 4170 – 460 zł,

            § 4300 – 101 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna  5.342 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

            § 3110 – 4.792 zł (świadczenia rodzinne).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

            § 4210 – 10 zł,

            § 4300 – 180 zł,

            § 4740 – 210 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 4350 – 100 zł,

            § 4370 – 50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.100 zł z tego;

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

            § 4260 – 2.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.800 zł z tego;

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

            § 4270 – 5.000 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

            § 4170 – 500 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

            § 4210 – 2.000 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4010 – 6.500 zł,

            § 4110 – 800 zł,

            § 4210 – 1.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.600 zł z tego;

Rozdział 92109  – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 4210 – 300 zł,

            § 4300 – 300 zł,

            § 6059 – 3.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 330 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4300 – 330 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 86.449 w tym:

Dział 630 – Turystyka 3.202 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 2320 – 3.100 zł,

§ 4440 – 102 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.960 zł z tego;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 4300 – 4.000 zł,

§ 6050 – 960 zł.

 

Dział 710 – Działalność usługowa 5.540 zł z tego;

Rozdział 71035 – cmentarze

§ 4210 – 5.540 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 13.350 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 3030 – 1.000 zł,

            § 4300 – 1.500 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4260 – 1.900 zł,

            § 4300 – 2.500 zł,

§ 4410 –  2.000 zł,

§ 4740 –  600 zł,

§ 4750 –  800 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4380 – 300 zł,

            § 4430 – 350 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 4210 – 700 zł,

            § 4300 – 1.000 zł,

            § 4350 – 700 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 530 zł z tego:

Rozdział 75403 – jednostki terenowe policji

            § 4210 – 530 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4100 – 500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 31.195 zł z tego;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

            § 4010 – 15.000 zł,

            § 4210 – 2.200 zł,

            § 4300 – 1.550 zł,

§ 4410 –  500 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

            § 4010 – 5.000 zł,

§ 4210 –  950 zł,

§ 4300 –  950 zł,

§ 4410 –  50 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

            § 4300 – 1.695 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

            § 4210 – 1.000 zł,

            § 4300 – 300 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

            § 4300 – 2.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna  5.342 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

            § 3110 – 4.000 zł (fundusz alimentacyjny),

            § 4010 – 500 zł,

            § 4210 – 61 zł,

            § 4300 – 231 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

            § 4300 – 50 zł,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

            § 4300 – 500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.100 zł z tego;

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

            § 4210 – 1.600 zł,

§ 4300 – 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.800 zł z tego;

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

            § 4300 – 3.000 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

            § 4210 – 550 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

            § 4170 – 800 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4170 – 100 zł,

            § 4300 – 500 zł,

            § 4440 – 250 zł,

§ 6060 – 10.600 zł.

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.600 zł z tego;

Rozdział 92109  – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 2480 – 3.000 zł.

Rozdział 92195  – pozostała działalność

            § 4210 – 600 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 330 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4280 – 30 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

            § 4210 – 300 zł.

            §  3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor Zespołu Szkół, Dyrektorowi MGOK oraz Kierownikowi OPS.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_132.xls (XLS, 47.00Kb) 2010-01-18 14:21:37 438 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010 14:21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010 15:03:58